Física II bloc 1

Guia d'estudi

Introducció

La física és la ciència que estudia la natura en el seu sentit més ampli, ocupant-se del comportament de la matèria i l'energia, i de les forces fonamentals de la natura que governen les interaccions entre les partícules.

La matèria de Física II està dividida en dos blocs. Aquesta matèria és de modalitat dins dels estudis de Batxillerat. L'alumne ha de realitzar 5 lliuraments al llarg del semestre.

Programació

Relació dels temes generals de la matèria de cada lliurament.

  • Lliurament 1: Moviment harmònic simple
  • Lliurament 2: Moviment ondulatori
  • Lliurament 3: Camp gravitatori
  • Lliurament 4: Física nuclear
  • Lliurament 5: Física quàntica

Material didàctic

A l'apartat Recursos trobareu el material d'estudi.

Aquest mòdul segueix els continguts dels materials de Física en context:

https://sites.google.com/a/xtec.cat/fisicaencontext/

El projecte educatiu Física en Context, dissenyat i aplicat al llarg de diversos cursos per un grup de treball de professorat del CESIRE-CDEC, es presenta com una alternativa viable per a promoure en l’alumnat l’adquisició de coneixements i destreses, d’una manera més motivadora amb l’ús de les noves tecnologies i la contextualització dels continguts, possibilitant així un treball competencial i diversificat.

Si tens qualsevol llibre de text de Física de 2n de batxillerat també es pot aprofitar, ja que el seu currículum i continguts han de ser els mateixos.

En el Tauler de notícies i orientacions el professorat donarà indicacions i informacions del bloc.

En el Fòrum Dubtes de la matèria podreu exposar els dubtes del bloc. Podran intervenir per resoldre'ls tant el professorat com l'alumnat.

En cada lliurament trobareu:

  • El Pla de treball on s'indiquen els continguts i les activitats a fer en el lliurament.
  • Els Recursos específics del lliurament.
  • Les activitats del lliurament. Les activitats d'avaluació s'han de realitzar dins del termini del lliurament.

Sistema d'avaluació

A l'enllaç següent podreu consultar el sistema d'avaluació: cliqueu aquí.

Last modified: Monday, 18 September 2017, 8:19 PM