Pla de treball

Continguts


 • 1. Metabolisme
  • 1.1. Tipus de metabolisme
  • 1.2. ATP i la seva importància al metabolisme
  • 1.3. Síntesi d'ATP
  • 1.4. El control del metabolisme
 • 2. Enzims
 • 3. La velocitat de reacció
  • 3.1. Factors que influeixen en la cinètica enzimàtica
 • 4. Esquema general del metabolisme
 • 5. Glicòlisi
 • 6. La fermentació

Orientacions


 Aquest continguts els trobareu al llibre de text nou Biocontext 2.

Seqüència de treball

 1. Llegeix i segueix els passos proposats al material d'estudi.
 2. Participa tant com puguis als fòrums de dubtes i col·labora amb els companys.
 3. Realitza les activitats d'avaluació.Last modified: Monday, 20 April 2020, 11:03 AM