Guia d'estudi

PAU_Cultura audiovisual


Recursos per a l’estudi:

Els continguts a estudiar per a preparar les PAU de Cultura Audiovisual són els que trobareu a cada PART d’aquest curs d’autoformació.

Per a practicar en la realització dels exàmens us aconsellem un estudi aprofundit previ dels continguts ja que és la manera en com s'ha estructurat el curs.

És aconsellable intentar resoldre cada model d’examen estudiant els apartats corresponents. Intenteu resoldre l’examen començant i acabant en un període de temps molt similar al que se us atorgarà per a la realització de la prova.

Per tal que tot aquest procés sigui més fluid, i atès que no estem fent un curs lectiu convencional amb “notes”, disposeu dels solucionaris al mateix temps que les activitats proposades, que no són res més que models d’exàmens apareguts en anys anteriors.

Aquest curs es segueix amb els recursos que s'han disposat a cada lliurament al llarg de tots els blocs realitzats. No hi ha llibre específic de suport.

Podeu tenir present el llistat de pel·lícules que es poden comentar.


Objectius:
 • Ser capaç de conèixer els orígens i fonaments històrics de les tecnologies fotogràfica i audiovisual.
 • Ser capaç de reconèixer i emprar amb propietat els codis específics del llenguatge fotogràfic, cinematogràfic i televisiu.
 • Ser capaç de conèixer i analitzar els aspectes estètics, expressius i tècnics dels productes visuals i audiovisuals.
 • Ser capaç de manipular de forma bàsica imatges tecnològiques.
 • Ser capaç de valorar la importància dels missatges visuals i audiovisuals dels mitjans de comunicació de masses i de mostrar-hi una actitud crítica.


Material suggerit:

Per si dins l'examen de selectivitat hi ha una part pràctica que pot ser fer un storyboard o similar, es suggereix portar el següent material:

 • Bolígraf 
 • Llapis de diversa duresa (alguns de gamma tova) 
 • Retoladors (sense que la tinta travessi el paper) 
 • Retoladors amb punta de pinzell 
 • Llapis de colors 
 • Un regle petit i/ o escaires 
 • Opció: Paper de dibuix DIN A4
 • No s’ acceptarà l’ús de materials líquids


Professorat:

El material ha sigut ordenat i generat per la professora Magda Murillo, inclou algunes modificaciones pel professor Francesc Casabella.

Sistema d'avaluació:
Recordeu que es tracta d'un curs d'autoformació sense atenció per part del professorat.

Les activitats s'acompanyen del solucionari corresponent.

Darrera modificació: dijous, 22 febrer 2018, 13:29