Programació de la 4a Part

 

Els conceptes més importants que cal que sapigueu són:

Recursos energètics
  • Energies convencionals i alternatives
  • Energies renovables i no renovables
  • Energies brutes i netes
  • El carbó
  • El petroli i el gas natural
  • L'energia de fissió nuclear
  • L'energia hidràulica
  • Energies alternatives
   • L'energia eòlica
   • L'energia solar
   • L'energia geotèrmica
   • L'energia de l'hidrogen
   • L'energia mareomotriu
   • L'energia de fusió nuclear
   • La bioenergia
 

Impactes a l'atmosfera

   • Les fonts de contaminació de l'aire
    • Fonts naturals
    • Fonts antropogèniques
   • Els agents contaminants
    • Partícules
    • Gasos
   • Efectes de la contaminació atmosfèrica
    • Boirum fotoquímic
    • Pluja àcida
    • Contaminació acústica
    • Increment de l'efecte hivernacle
    • Reducció de la capa d'ozó
   • La qualitat de l'aire
   • Legislació
 
 

Impactes a la hidrosfera

   • Impactes sobre la dinàmica de la hidrosfera
    • Embassaments
    • Canalitzacions
    • Transvasaments
    • Sobreexplotació d'aqüífers
   • La contaminació de l'aigua
    • Focus de contaminació
    • Agents contaminants
    • Legislació sobre abocaments
    • Efectes de la contaminació de les aigües
     • Eutrofització
     • Marees negres
     • Contaminació derivada de la sobreexplotació d'aqüífers
   • La qualitat de l'aigua
    • Indicadors físics
    • Indicadors químics
    • Indicadors biològics
    • Índexs de qualitat a Catalunya
   • Depuració d'aigües residuals
   • Potabilització
 


 
 

 

 

 
Darrera modificació: dimecres, 1 abril 2020, 20:46