Programació de la 3a Part

 

Els conceptes més importants que cal que sapigueu són:

La hidrosfera

  • Distribució de l'aigua a la Terra
  • El cicle de l'aigua
  • Les aigües oceàniques
   • Característiques
   • Dinàmica oceànica
  • Aigües continentals
 

Recursos geològics

  • Els recursos naturals geològics
  • Les roques industrials
   • Àrids
   • Aglomerats
   • Roques de construcció
   • Vidre
   • Productes ceràmics
  • Els minerals industrials
   • Minerals metàl·lics
   • Minerals no metàl·lics
  • Tipus d'explotacions i impactes
  • L'edafosfera com a recurs
   • Ús agrícola
   • Ús ramader
   • Ús forestal
   • La gestió i la conservació del sòl
   • La transformació del paisatge
 

Recursos hídrics

   • Balanç hídric
   • Els usos de l'aigua
    • Domèstics i urbans
    • Industrials
    • Agrícoles
   • La gestió de l'aigua
 

 

També convé que sapigueu fer i interpretar perfils topogràfics a partir d'un mapa topogràfic, i talls geològics senzills a partir d'un mapa geològic. Trobareu un link a un vídeo i dos documents que expliquen com fer aquests procediments.

 
 

 

 

 
Darrera modificació: dimecres, 1 abril 2020, 20:47