Programació de la 2a Part

 

Els conceptes més importants que cal que sapigueu són:

Sismicitat i vulcanisme

  • Concepte de risc sísmic
  • La sismicitat al món, a la península Ibèrica i a Catalunya
  • Efectes destructius dels sismes
  • Predicció i prevenció de sismes
  • Concepte de risc volcànic
  • Índex d'explosivitat volcànica
  • El risc volcànic al món
  • Efectes destructius dels volcans
  • Predicció i prevenció del risc volcànic
 
 

Riscos geodinàmics externs

  • Fenòmens de vessant
   • Indicadors d'inestabilitat natural
   • Inestabilitats gravitatòries originades per l'activitat humana
   • Mesures correctores
  • Subsidència i esfondraments
   • Causes naturals
   • Causes antròpiques
   • Gestió
  • Riscos costaners
  • Riscos provocats per materials geològics
  • Enterrament per dunes
 
 

El sòl

  • Perfil d'un sòl. Horitzons
  • Components d'un sòl. Inorgànics i orgànics
  • Propietats d'un sòl
  • Classificació edàfica
  • Factors que determinen la formació d'un sòl: clima, roca mare, temps, topografia i activitat biològica
  • Riscos
   • Erosió
   • Desertització i desertificació

 


 
 

 

 

 
Darrera modificació: dimecres, 1 abril 2020, 20:48