Programació de la 1a Part

 

 

Els conceptes més importants que cal que sapigueu són:

El sistema Terra

 • Teoria de sistemes
  • Les relacions causals. Quan són positives i quan negatives
  • Els bucles de realimentació. Com se'n determina el signe
  • Sistemes oberts i tancats
 • Components del sistema Terra
 • Els ecosistemes. Components i funcionament
 • Els éssers humans i el medi
  • Conceptes de risc, perillositat, període de retorn, exposició vulnerabilitat i danys
  • Risc induït
  • Recursos naturals. Renovables i no renovables. Energètics i no energètics
  • Impactes
  • Mesures preventives i correctores
  • Models de desenvolupament: intensiu, conservacionista i sostenible

L'atmosfera

 • Composició i estructura de l'atmosfera
 • Balanç energètic de l'atmosfera
 • El clima
  • Concepte de clima
  • Factors que determinen el clima d'un indret
  • Model de circulació atmosfèrica general
  • Zonació climàtica
  • El clima a Catalunya

Dinàmica atmosfèrica

 • Com s'origina el vent
 • La pressió atmosfèrica. Cèl·lules convectives. Anticiclons i depressions
 • Desviació originada per la "força" de Coriolis
 • Humitat absoluta i relativa. Formació dels núvols
 • Tipus de precipitacions
 • Les tempestes
 • Riscos
  • Sequeres
  • Aiguats
  • Inundacions i avingudes
  • Llamps
  • Riscos causats pel vent
 • El fenomen d'El Niño
 • Prevenció de riscos meteorològics

 

També és necessari que sapigueu fer climogrames  i interpretar mapes meteorològics. Trobareu uns documents específics que guien per fer aquests procediments.

 
 

 

 

 
Darrera modificació: dimecres, 1 abril 2020, 20:53