Guia de l'aula d'autoformació de Ciències de la Terra i del Medi Ambient de 2n de batxillerat

 

  • Els continguts de ciències de la Terra i del Medi Ambient de 2n de batxillerat d'aquesta aula virtual es divideixen en cinc parts.A cadascú d'aquestes parts es tracta específicament un conjunt de continguts que s'avaluaran a les proves de les PAU els quals estan relacionats entre ells.A cada part del curs hi trobareu un o més documents d'apunts (els continguts desenvolupats d'aquella part) i un o més documents de conceptes clau. Podeu complementar aquestes fonts d'informació amb qualsevol llibre de text d'aquesta matèria i nivell, en cas que en disposeu.

  • La forma més recomanable d'estudiar per poder superar la prova PAU de CTMA és, per cadascuna de les cinc parts en que està dividit el temari és:

  • Primerament estudiar o repassar els conceptes clau i després ampliar-los amb els apunts.

  • Seguidament, per entrenar-vos realment per fer les proves de selectivitat d'aquesta assignatura es recomana especialment realitzar la sèrie de preguntes seleccionades que han sortit sobre aquesta part del temari. La comparació de les vostres respostes amb el solucionari de les preguntes PAU corresponents (que també trobareu penjats) són la millor manera d'aprendre. Com veure-ho, en aquest cas, gairebé mai es tracta de preguntes de memoritzar sinó que són preguntes en les quals cal saber aplicar els coneixements. Per això, la clau per aprovar no és memoritzar els conceptes sinó saber-los utilitzar per respondre preguntes d'aquestes proves.

  • A cada part del temari trobareu també alguns tutorials de procediments concrets com elaborar un climograma o aixecar un perfil topogràfic, així com alguns links externs on ampliar o complementar la informació.

  • A més de tots aquests continguts i recursos a cada bloc temàtic, també hi trobareu a la darrera secció de l'aula (El racó de les PAU), un recull d'exàmens PAU de CTMA d'anys anteriors amb les seves solucions, corresponents a sèries i convocatòries que no s'han inclòs a cap de les seccions anteriors.

  •  Cal tenir present que els exàmens més antics tenien una estructura diferent a l'actual.

Darrera modificació: dimecres, 8 abril 2020, 18:18