Guia d'estudi

Introducció

Grec II és una matèria de modalitat del Batxillerat dins l'itinerari d'Humanitats i Ciències socials. Com gairebé totes les matèries de modalitat, consta de 2 blocs que s'han d'estudiar de manera successiva i no simultània. Cada bloc es compon de cinc períodes, que anomenem Lliuraments.

Programació

 Lliurament 1

 Llengua

Cultura

 • Repàs de Grec II / Bloc 1

 Sintaxi

 • Oracions coordinades

Conjuncions coordinants i partícules

   Història

   • Temples i santuaris

   • La religió dels grecs


   Mitologia

   • Atena

    Lliurament 2

    Llengua

   Cultura

    Sintaxi

   • Oracions subordinades: classificació

   • Oracions subordinades completives

   d'INFinitiu concertat (repàs) i no concertat 

   • Preposicions de tres casos


     Literatura

     • El teatre


     Lectura

     • Sófocles, Antígona


     Mitologia

     • El casal de Tebes

       Lliurament 3

       Llengua

      Cultura

       Flexió verbal

      • Verbs defectius (οἶδα)

       Sintaxi

      • Oracions subordinades completives (o substantives)

      amb conjunció

        Literatura

        • Poesia dramàtica: La tragèdia 


        Lectura

        • Eurípides, Medea


        Mitologia

        • Jàson i els argonautes

         Lliurament 4

         Llengua

        Cultura

         Sintaxi

        • Oracions subordinades circumstancials (o adverbials)

        - causals

        - finals (ampliació)

        - concessives (ampliació)


          Literatura

          • Poesia dramàtica: La comèdia


          Lectura

          • Aristòfanes, Els núvols


          Mitologia

          • Dionís

           Lliurament 5           Llengua

          Cultura

           Sintaxi

          • Oracions subordinades circumstancials (o adverbials)

          - temporals

          - consecutives (ampliació)

          - comparatives (ampliació)

            Història

            • Alexandre el Gran

            • De l'època hel·lenística a la Grècia moderna 


            Mitologia

            • L'evolució dels mites

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

            Estructura del curs

            Les tres seccions superiors contenen informació de referència que consultaràs habitualment. El fet de trobar-se en una mateixa secció te'n facilita l'accés:

            • La guia d'estudi: És la secció on et trobes ara. Hi pots consultar la programació, l'estructura del curs, els llibres de referència que necessites i els criteris d'avaluació.
            • Materials i recursos: Hi ha un apartat de recursos generals que et permetran millorar la teva expressió escrita i un apartat de recursos seleccionats per a cada lliurament.
            • Diccionaris i +: Des d'aquesta secció tindràs accés a diccionaris, webs de dubtes lingüístics i correctors i traductors. Hauràs de fer servir sovint aquest recursos per poder presentar acuradament les activitats.

            El Tauler de notícies i orientacions és un espai de comunicació on el professorat regularment exposa novetats i notícies d'interès per al bon funcionament del curs. Convé que el consultis quan vegis que hi ha informació nova.

            Al Fòrum Dubtes de la matèria podràs exposar dubtes, comentaris i qüestions relacionades amb els continguts de la matèria. També pots intervenir-hi per resoldre'ls. El fet de plantejar directament els dubtes en aquest fòrum possibilita que tothom es pugui beneficiar de la resposta.

            Cada lliurament inclou:

            • El Pla de treball que especifica la proposta de seqüència de treball. Amb l'afany d'orientar-vos el millor possible sobre les hores que necessiteu per preparar les tasques i per executar-les, veureu que al costat de cadascun dels apartats de la seqüència de treball hi ha el temps aproximat de dedicació que sumat ha de ser de 14 hores per a cada lliurament.
            • Les activitats d'avaluació que s'han de lliurar dins del termini.
            • Les activitats relacionades amb les lectures obligatòries.
            • Si escau, activitats d'ampliació

            Materials

            En aquest curs no hi ha cap llibre de text. Tots els materials que necessiteu els trobareu a la secció Materials i recursos Accés als materials de consulta

            Llibres de lectura obligatòria

            • Sòfocles, Antígona
            • Eurípides, Medea
            • Aristòfanes, Els núvols

            Avaluació

            La matèria s’avalua a partir de les activitats d’avaluació dels lliuraments i la prova final presencial.

            La nota final de la matèria s’obté de la suma del 70% de la prova presencial més el 30% de la nota mitjana de les activitats d’avaluació fetes al llarg del curs:

            Nota final = Nota_prova · 0,7 + Nota_activitats · 0,3

            Per poder aplicar aquesta fórmula és un requisit indispensable que la nota de l’examen sigui igual o superior a 3,5. Si la nota obtinguda a la prova final és inferior, la nota de la matèria serà la de l’examen i no es tindrà en compte la nota de les activitats d’avaluació.

            Per aprovar la matèria caldrà que la nota final sigui igual o superior 5.

            Pel que fa a les activitats d’avaluació que ha de corregir el professorat, et podrà oferir la possibilitat de millorar-les si la qualitat no és pas suficient, per a la qual cosa t'atorgarà un nou intent d'enviament.

            Recuperació

            Si has fet la prova presencial i no has superat la matèria, tindràs dret a presentar-se a la convocatòria de recuperació. En aquest cas, la nota final de la matèria també s’obtindrà de la suma del 70% de la nota de la prova de recuperació més el 30% de la nota mitjana de les activitats d’avaluació. Això no obstant, per poder aplicar aquesta fórmula també és requisit indispensable que la nota de l’examen sigui igual o superior a 3,5.

            Si la nota obtinguda a la prova de recuperació és inferior a 3.5 punts, la nota de la matèria serà la de l’examen, per la qual cosa no es tindrà en compte la nota de les activitats d’avaluació del curs.

             Ús dels materials del Campus IOC

             Els materials i recursos del nostre Campus estan pensats per ser emprats en les nostres activitats docents i el seu ús està restringit als nostres usuaris/es i l'autoria pertany a les persones que l'han elaborat i els drets legals pertanyen al propi IOC. Aquests materials estan en contínua evolució i per tant canvien constantment.

             En el cas que els vulguis utilitzar, totalment o parcial, en d'altres àmbits heu de demanar-ho a l'IOC. En qualsevol cas, sempre has de fer constar l'autoria i la procedència i no en pots fer cap ús comercial.

             Last modified: Tuesday, 7 January 2020, 2:17 PM