Pla de treball del Lliurament 5

Visualitzar

 

La lectura dels materials d'estudi i la realització de les activitats us permeten assolir els objectius de cadascun dels lliuraments. Per aquest motiu, és important que tingueu en compte la seqüència de treball que us proposem en aquest pla que connecta les activitats amb els materials que us facilito. Heu de fer servir aquells que us indico als enunciats de les tasques, dels fòrums i dels qüestionaris i els podeu complementar amb altres als quals també us dono accés. Tots, estan al mateix lloc: la secció Materials i recursos Accés als materials de consulta excepte els de les lectures obligatòries que es troben en una secció pròpia: 


Sempre hi haurà més informació de la necessària i és important seleccionar la que necessiteu. A tots els capítols que tinguin per capçalera Per saber-ne més, trobareu materials d'ampliació que haureu de valorar si els voleu utilitzar però no són avaluables.

Per distribuir-te les 14 hores de treball que has de dedicar al lliurament és important que:

 • Conegueu la programació del lliurament que consta a la Guia d'estudi.
 • Llegiu aquest Pla de treball.
 • Analitzeu els materials per a situar-vos: quins són els continguts que es treballen en el lliurament, quins aspectes s'estudien i en quin nivell d'aprofundiment.
 • Mireu les activitats proposades per entendre què és el que haureu d'enviar per a ser avaluats.
 • Estudieu els materials que necessiteu per a fer les activitats i desestimeu els que no utilitzaràs.
 • Plantegeu els dubtes que no pugueu resoldre per vosaltres mateixos al fòrum Dubtes de la matèria.
 • Comenceu a elaborar les activitats amb els materials per anar comprovant que el que us demano és el que enviareu.
 • Reviseu les activitats abans de donar-les com a definitives.

En tots els lliuraments veureu que les tasques que considerem imprescindibles per superar-lo tenen un requadre a la part dreta que t'indicarà amb claredat si heu completat o no l'activitat i si la qualificació és positiva o no. El que heu d'interpretar, en funció dels colors que us apareguin, és el que podeu veure en aquesta imatge. Tingueu present que és aconsellable que feu totes les activitats per poder superar cadascun dels lliuraments.

  Anàlisi i síntesi

  És aquest un lliurament d'anàlisi i de síntesi perquè us ha de permetre posar-vosa prova per veure en quin grau i mesura heu assolit els aprenentatges proposats. En primer lloc, les activitats d'aprenentatge contenen vuit qüestionaris interactius relacionats amb les propietats textuals que ja hem estudiat: cohesió, coherència, adequació i correcció i es complementa amb dues proves de síntesi de cursos anteriors perquè pugueu practicar.


  La tasca central  L5ACR1_Prova de síntesi reprodueix una prova de les PAU en la qual hauríeu de donar resposta a continguts de tot el curs. Per tant, és important que obriu el qüestionari per veure'n les preguntes i que no les respongueu immediatament perquè només té un intent d'enviament. Tingueu a l'abast tots els materials del curs abans de completar-lo i mediteu bé les respostes abans de donar-lo per finalitzat.

  És important que, en la mesura que pugueu, feu les activitats d'ampliació que contenen preguntes recurrents a les PAU, organitzades per paquets de continguts.

  • La variació dialectal
   • Els perfils del català. Varietats i registres de la llengua catalana
    • Introducció
    • Les dues dimensions de la diversitat lingüística
    • Varietats dialectals
    • La varietat comuna o estàndard
    • Les varietats funcionals o registres
    • El concepte de repertori verbal
    • Associacions habituals entre varietats i registres
   • Varietat estàndard de la llengua
   • Introducció a la variació dialectal
   •  Dialectes i llengua estàndard
    • Definició de llengua estàndard
    • El procés d'estandardització
    • Relació entre  dialecte i llengua estàndard 
  • Varietats geogràfiques
  • Varietats diatòpiques
   • Domini lingüístic. Extensió geogràfica. Parlants
  • Caracterització dels grups dialectals
   • Teories que expliquen la partió català oriental/occidental
   • Descripció dels dialectes catalans
  • Varietats històriques i generacionals
   • La llengua com a fet social
   • Llengües en contacte
  • Varietats socials
  Lectures obligatòries

  Mirall trencat

  • Mirall trencat, activitats interactives de l'edu365.cat:
   • Activitats de les seccions 
    • Tot llegint
     • Tercera part
     • Personatges i trama
    • Havent llegit
  • Lectura de la Tercera part: capítols I al XIII
  • Visualització de les webs de referència
  • Opcional
   • Mirall trencat. Adaptació per a la televisió d'Orestes Lara


   Temps de dedicació % de la nota

   Preparació de les activitats

   • Llegiu els missatges del Tauler de notícies
   6h -
   • Consulteu i analitzeu els següents continguts de la secció Materials i recursos Accés als materials de consulta:

   • 4.4. La naturalesa de l'oració

   • 4.5. Varietats i registres

   Activitats d'aprenentatge

   En aquestes tasques interactives podeu identificar el que sabeu sobre els continguts que treballareu al lliurament:

   •  L5AP1_Coherència textual
   •  L5AP2_Cohesió textual 1
   •  L5AP3_Cohesió textual 2
   •  L5AP4_Correcció textual 1
   •  L5AP5_Correcció textual 2
   •  L5AP6_Correcció textual 3
   •  L5AP7_Correcció textual 4
   •  L5AP8_Avaluació textual

    A mode d'assaig podeu fer aquests dos qüestionaris del curs anterior. Tot i que podreu veure la nota obtinguda, no tindrà incidència en la nota global del lliurament.


   • Prova de síntesi del curs anterior per a practicar I
   • Prova de síntesi del curs passar per a practicar II 
   En funció dels coneixements previs que tingueu sobre els continguts del lliurament. Activitats opcionals

   Activitats centrals del lliurament

   • Feu els dos qüestionaris següents:
    •  L5AC1_Dialectologia
    •  L5AC2_Correcció lingüística
   • Prepareu i envieu la prova   L5ACR1_Prova de síntesi
   1 h 30 min
   2 h
   3 h

   10%
   10%
   70%

   Activitats sobre lectures obligatòries

   • Responeu el qüestionari sobre la lectura obligatòria    L5AC3_Mirall trencat II 

   1 h 30 min

   10%

   Activitats d'ampliació

   Podeu ampliar els coneixements que heu assolit amb activitats que us permetran consolidar-los. Aquest dos recursos són una bona eina per veure com són les preguntes de les PAU relacionades amb aquests continguts. Són de correcció automatitzada:
   •  L5AM1_Posa't a prova: Norma i ús
   •  L5AM2_Posa't a prova: Variació
   •  L5AM3_Posa't a prova: Comprensió
   •  L5AM4_Posa't a prova: Discurs

   En funció dels vostres interessos Activitats opcionals
   Darrera modificació: dimarts, 21 abril 2020, 12:46