Pla de treball del Lliurament 4

Visualitzar

 

La lectura dels materials d'estudi i la realització de les activitats us permeten assolir els objectius de cadascun dels lliuraments. Per aquest motiu, és important que tingueu en compte la seqüència de treball que us proposem en aquest pla que connecta les activitats amb els materials que us facilito. Heu de fer servir aquells que us indico als enunciats de les tasques, dels fòrums i dels qüestionaris i els podeu complementar amb altres als quals també us dono accés. Tots, estan al mateix lloc: la secció Materials i recursos Accés als materials de consulta excepte els de les lectures obligatòries que es troben en una secció pròpia: 


Sempre hi haurà més informació de la necessària i és important seleccionar la que necessiteu. A tots els capítols que tinguin per capçalera Per saber-ne més, trobareu materials d'ampliació que haureu de valorar si els voleu utilitzar però no són avaluables.

Per distribuir-te les 14 hores de treball que has de dedicar al lliurament és important que:

 • Conegueu la programació del lliurament que consta a la Guia d'estudi.
 • Llegiu aquest Pla de treball.
 • Analitzeu els materials per a situar-vos: quins són els continguts que es treballen en el lliurament, quins aspectes s'estudien i en quin nivell d'aprofundiment.
 • Mireu les activitats proposades per entendre què és el que haureu d'enviar per a ser avaluats.
 • Estudieu els materials que necessiteu per a fer les activitats i desestimeu els que no utilitzaràs.
 • Plantegeu els dubtes que no pugueu resoldre per vosaltres mateixos al fòrum Dubtes de la matèria.
 • Comenceu a elaborar les activitats amb els materials per anar comprovant que el que us demano és el que enviareu.
 • Reviseu les activitats abans de donar-les com a definitives.

En tots els lliuraments veureu que les tasques que considerem imprescindibles per superar-lo tenen un requadre a la part dreta que t'indicarà amb claredat si heu completat o no l'activitat i si la qualificació és positiva o no. El que heu d'interpretar, en funció dels colors que us apareguin, és el que podeu veure en aquesta imatge. Tingueu present que és aconsellable que feu totes les activitats per poder superar cadascun dels lliuraments.

  La naturalesa de l'oració II

  En aquest lliurament aprofundim en la naturalesa de l'oració, en la pronominalització i en les oracions compostes per coordinació, subordinació i juxtaposició. El materials per poder resoldre correctament els qüestionaris associats, ara més complexos que els del lliurament anterior, són els que teniu al subcapítol 4.4. La naturalesa de l'oració  dels Materials i recursos de Llengua catalana i literatura.

  Lectures obligatòries

  Mirall trencat

  • Mirall trencat, activitats interactives de l'edu365.cat:
   • Activitats de les seccions 
    • Abans de llegir (tot)
    • Tot llegint
     • Segona  part
     • Personatges i trama
  • Lectura de la Segona part:capítols I al XXI
  • Visualització de les webs de referència
  • Opcional
   • Mirall trencat. Adaptació per a la televisió d'Orestes Lara

  Temps de dedicació % de la nota

  Preparació de les activitats

  • Llegiu els missatges del Tauler de notícies
  6h -
  • Consulteu i analitzeu els següents continguts de la secció Materials i recursos Accés als materials de consulta:

  • 4.4. La naturalesa de l'oració

  • 4.5. Varietats i registres

  Activitats d'aprenentatge

  En aquestes tasques interactives podeu identificar el que sabeu sobre els continguts que treballareu al lliurament:

  • L4AP1_Itineraris d'aprenentatge: Els sintagmes
  • L4AP2_Itineraris d'aprenentatge: L'oració
  • L4AP3_Itineraris d'aprenentatge: L'oració composta
  • L4AP4_Itineraris d'aprenentatge: Oracions subordinades
  • L4AP5_Itineraris d'aprenentatge: Oracions subordinades substantives
  • L4AP6_Itineraris d'aprenentatge: Oracions subordinades adjectives
  • L4AP7_Itineraris d'aprenentatge: Oracions subordinades adverbials

  En funció dels coneixements previs que tingueu sobre els continguts del lliurament. Activitats opcionals

  Activitats centrals del lliurament

  • Feu els dos qüestionaris següents:
   • L4AC1_Els deu errors més freqüents del català
   • L4AC2_Pronominalització
   • L4AC3_Coordinació, subordinació, juxtaposició i substitució pronominal
  3 h 10%
  10%
  15%
  • Participeu al fòrum    L4AC4_El Pantocràtor que ve del futur
  1h 30 min 20%
  • Envieu el text proposat al qüestionari:
   • L4ACR1_La varietat estàndard 
  2 h 30%

  Activitats sobre lectures obligatòries

  • Responeu el qüestionari sobre la lectura obligatòria    L4AC5_Mirall trencat II 

  1h 30min

  15%

  Activitats d'ampliació

  • Podeu ampliar els coneixements que heu assolit amb activitats que us permetran consolidar-los. Aquest dos recursos són una bona eina per veure com són les preguntes de les PAU relacionades amb aquests continguts. Són de correcció automatitzada:
  •  L4AM1_Posa't a prova: Sintaxi

  En funció dels vostres interessos Activitats opcionals


  Darrera modificació: dimarts, 21 abril 2020, 12:03