Pla de treball del Lliurament 3

Visualitzar

 

La lectura dels materials d'estudi i la realització de les activitats us permeten assolir els objectius de cadascun dels lliuraments. Per aquest motiu, és important que tingueu en compte la seqüència de treball que us proposem en aquest pla que connecta les activitats amb els materials que us facilito. Heu de fer servir aquells que us indico als enunciats de les tasques, dels fòrums i dels qüestionaris i els podeu complementar amb altres als quals també us dono accés. Tots, estan al mateix lloc: la secció Materials i recursos Accés als materials de consulta excepte els de les lectures obligatòries que es troben en una secció pròpia: 


Sempre hi haurà més informació de la necessària i és important seleccionar la que necessiteu. A tots els capítols que tinguin per capçalera Per saber-ne més, trobareu materials d'ampliació que haureu de valorar si els voleu utilitzar però no són avaluables.

Per distribuir-te les 14 hores de treball que has de dedicar al lliurament és important que:

 • Conegueu la programació del lliurament que consta a la Guia d'estudi.
 • Llegiu aquest Pla de treball.
 • Analitzeu els materials per a situar-vos: quins són els continguts que es treballen en el lliurament, quins aspectes s'estudien i en quin nivell d'aprofundiment.
 • Mireu les activitats proposades per entendre què és el que haureu d'enviar per a ser avaluats.
 • Estudieu els materials que necessiteu per a fer les activitats i desestimeu els que no utilitzaràs.
 • Plantegeu els dubtes que no pugueu resoldre per vosaltres mateixos al fòrum Dubtes de la matèria.
 • Comenceu a elaborar les activitats amb els materials per anar comprovant que el que us demano és el que enviareu.
 • Reviseu les activitats abans de donar-les com a definitives.

En tots els lliuraments veureu que les tasques que considerem imprescindibles per superar-lo tenen un requadre a la part dreta que t'indicarà amb claredat si heu completat o no l'activitat i si la qualificació és positiva o no. El que heu d'interpretar, en funció dels colors que us apareguin, és el que podeu veure en aquesta imatge. Tingueu present que és aconsellable que feu totes les activitats per poder superar cadascun dels lliuraments.

  La naturalesa de l'oració I

  1. La naturalesa de l'oració

  2. Textos: L'univers pictòric de Mercè Rodoreda

  3. El sintagma Nominal: Estructura i funcions

  • Estructura del Sintagma Nominal
  • Funcions del Sintagma Nominal

  4. El Sintagma Verbal: Estructura i complementació verbal

  • El sintagma verbal
  • El complement directe
  • El complement indirecte
  • El complement de règim verbal
  • El complement circumstancial
  • El El complement predicatiu

  4.1. Morfologia verbal

  • Morfologia verbal
  • Les conjugacions

  4.2. Pronoms personals i pronoms febles

  • Pronoms personals forts
  • Els pronoms febles

  5. Oració simple i oració composta

  • Oracions simples i compostes I
  • Oracions simples i compostes II
  • L'oració composta. Coordinació, juxtaposició i subordinació

  6. Sintaxi

  • L'oració simple: Subjecte i Predicat
  • Els sintagmes: SN, SAdj, SV, SAdv i Sprep
  • Els complements verbals: CD, CI, Catrib, CPred, CRV, CAgent i CC: de lloc, temps, manera, quantitat, companyia, instrument, afirmació, negació i dubte
  • L'oració composta:
   • L'oració coordinada: copulativa, disjuntiva, adversativa, distributiva, explicativa, il·lativa i continuativa
   • L'oració juxtaposada
   • L'oració subordinada:
    • Substantiva: completiva, de relatiu, interrogativa indirecta i d'infinitiu
    • Adjectiva: explicativa i especificativa
    • Adverbial: temporal, locativa, modal, comparativa, condicional, causal, consecutiva, final i concessiva

  7. La variació lingüística

  • Registres lingüístics formals

  Lectures obligatòries

  Mirall trencat

  • Lectura de la Guia de lectura
  • Mirall trencat, activitats interactives de l'edu365.cat:
   • Activitats de les seccions 
    • Abans de llegir (tot)
    • Tot llegint
     • Primera part
  • Lectura del Pròleg i de la Primera part: capítols I al XVIII
  • Visualització del vídeo Mercè Rodoreda. Vida secreta
  • Visualització de les webs de referència
  • Opcional
   • Mirall trencat. Adaptació per a la televisió d'Orestes Lara

   Temps de dedicació % de la nota

   Preparació de les activitats

   • Llegiu els missatges del Tauler de notícies
   6h -
   • Consulteu i analitzeu els següents continguts de la secció Materials i recursos Accés als materials de consulta:

   • 4.4. La naturalesa de l'oració

   • 4.5. Varietats i registres

   Activitats d'aprenentatge

   En aquestes tasques interactives podeu identificar el que sabeu sobre els continguts que treballareu al lliurament:

   •  L3AP1_Itineraris d'aprenentatge: Els sintagmes
   •  L3AP2_Itineraris d'aprenentatge: L'oració
   •  L2AP3_Itineraris d'aprenentatge: L'oració composta

   En funció dels coneixements previs que tingueu sobre els continguts del lliurament. Activitats opcionals

   Activitats centrals del lliurament

   • Feu els dos qüestionaris següents:
    • L3AC1_Anàlisi textual
    • L3AC2_L'oració
   3 h 40%
   • Participeu al fòrum    L3AC3_Resum de llenguatges específics
   1h 30 min 20%
   • Envieu el text proposat a l'activitat  L3ACR1_Infografies 
   1h 30min 20%

   Activitats sobre lectures obligatòries

   • Responeu el qüestionari sobre la lectura obligatòria    L3AC4_Mirall trencat I 

   1h 30min

   20%

   Activitats d'ampliació

   • Podeu ampliar els coneixements que heu assolit amb activitats que us permetran consolidar-los. Aquest dos recursos són una bona eina per veure com són les preguntes de les PAU relacionades amb aquests continguts. Són de correcció automatitzada:
   •  L3AM1_Posa't a prova: Sintaxi

   En funció dels vostres interessos Activitats opcionals

   Darrera modificació: dimarts, 21 abril 2020, 11:55