Pla de treball Lliurament 5

Continguts

 • Tema 6: Ètica i filosofia moral
  1. Introducció
  2. Fets i valors
  3. Moral i Ètica
  4. Diferents posicions entorn al fet moral: universalisme i relativisme
  5. La justificació de la validesa de les normes morals
  6. Una teoria sobre els estadis del desenvolupament moral: Kohlberg
  7. Principals teories ètiques

 • Tema 7: Filosofia política
  1. Introducció
  2. La connexió entre moral i política
  3. Organització política i Estat
  4. Democràcia i legitimitat
  5. Conflictes latents emergents de les societats actuals

Orientacions

El contingut d’aquest Lliurament, el componen els temes 6 i 7. 

Les qüestions de les que s’ocupa, l’ètica i la moral, formen part del que s’anomena filosofia pràctica, o sigui que tracten de les accions humanes, i han estat sempre centrals en l’àmbit de la filosofia. Es començarà parlant dels valors morals i s’explicaran alguns conceptes necessaris per seguir i entendre el desenvolupament del tema. La moral és un sistema de normes que regula la convivència, però sobre com concretar-ho hi ha posicions contraposades, algunes de les quals es consideraran. També s’intentarà alguna justificació d’aquestes normes i s’acabarà amb un repàs a les principals teories ètiques.

Amb el tema de la política tanquem el curs. Torna a ser un tema de filosofia pràctica, que també culmina i completa l’anterior, al menys si hem de fer cas a Aristòtil en aquest punt. I, efectivament, el tema comença deixant clara la connexió entre la moral i la política. S’entra, a continuació, en els temes pròpiament polítics: el tractament del problema de l’Estat al llarg de la història i les diferents formes d’organització polítiques que s’han dut a la pràctica o que han estat objecte de debat en l’àmbit de la filosofia política. A continuació s’aborda la qüestió de la democràcia i els seus problemes. I, finalment, s’acaba amb una consideració dels conflictes als que ens han abocat les societats actuals, acompanyat tot plegat amb una invitació a la reflexió personal sobre aquests assumptes tan propers.

Seqüència de treball

 1. Tema 6: Ètica i filosofia moral
 • Llegir i estudiar el tema.
 • Fer el Qüestionari d'avaluació Aproximació a la filosofia. Aquesta activitat té un pes del 25% sobre la nota global del Lliurament. Nombre d'intents: 2

      2. Tema 7: Filosofia política


 • Llegir i estudiar el tema.
 • Fer el Qüestionari d'avaluació Filosofia política. Aquesta activitat té un pes del 25% sobre la nota global del Lliurament. Nombre d'intents: 2.
 • Fer la Tasca d'avaluació on-line. Aquesta activitat d'avaluació té un pes del 50% sobre la nota global del Lliurament. Nombre d'intents: informació a la Guia d'estudi.

Last modified: Monday, 21 November 2016, 7:39 PM