Pla de treball Lliurament 4

Pla de treball Lliurament 4

Continguts

 • Tema 4: L'ésser humà
  1. La naturalesa humana
  2. Etnologia i etnografia
  3. Antropologia social i cultural
  4. Diferència entre els humans i els altres animals
  5. Crítica del concepte de naturalesa humana
  6. Característiques de la naturalesa humana
  7. Llenguatge
  8. Pensament
  9. Raó
  10. Emocions i passions
  11. L'homo faber
  12. Naturalesa social de l'ésser humà
  13. La llibertat
  14. El concepte de persona. La identitat personal
  15. L’estructura de l’ésser humà. monisme o dualisme
  16. Una noció clàssica de l’ésser humà
 • Contingut Tema 5: El problema de la llibertat
  1. Introducció
  2. Definició del terme llibertat
  3. Tipus de llibertat
  4. Els límits de la llibertat
  5. Llibertat i responsabilitat
  6. Però som o no som lliures?

Orientacions 

El contingut d’aquest Lliurament consta de dos temes. En el tema 4, ens centrarem en l'ésser humà: aquell que, en concret, som cadascú de nosaltres, i en la identitat personal. Parlarem de l’estructura de l’ésser humà: som un compost de cos i ànima? O no té sentit parlar d’aquesta dualitat? I s’acaba amb la descripció que un text antic fa de l’ésser humà.

El tema 5, El problema de la llibertat, tracta amb un cert deteniment d’un tema fascinant i controvertit: la llibertat, una de les característiques que tradicionalment s’ha considerat més específicament humana.

Seqüència de treball

 1. Tema 4: La realitat personal
  • Llegir i estudiar el tema.
 2. Tema 5: El problema de la llibertat
  • Llegir i estudiar el tema.
  • Fer el Qüestionari  El problema de la llibertat. Aquesta activitat d'avaluació té un pes del 40% sobre la nota global del lliurament. Nombre d'intents: 2. 
  • Fer la tasca L3ACR11: comentari de text. Aquesta activitat d'avaluació té un pes del 60% sobre la nota global del lliurament. Nombre d'intents: 1

Last modified: Tuesday, 4 April 2017, 9:18 PM