Pla de treball Lliurament 3

Continguts

 • Tema 3: La realitat
  1. Cosmologia i cosmovisió
  2. Una primera explicació: els elements
  3. L'atomisme clàssic
  4. El dualisme platònic
  5. L'hilemorfisme aristotèlic
  6. L'ésser i els éssers 
  7. La realitat
  8. Saber i realitat
  9. El no-res i el canvi
  10. El pensament de la realitat
  11. La vida i el temps
  12. El mecanicisme
  13. El dinamisme
  14. L'organicisme
  15. El vitalisme
  16. La realitat històrica


Orientacions

El contingut d’aquest Lliurament consta d'un tema. 

Seqüència de treball

 1. Tema 3: La realitat
  • Llegir i estudiar el tema.
 2. Tasca on-line L3ACR17.
Last modified: Tuesday, 20 February 2018, 1:34 PM