Pla de treball Lliurament 2

Continguts

 • Tema 2. El coneixement
  1. Introducció
  2. Conèixer i saber
  3. Les fonts de coneixement
  4. El coneixement
  5. El procés cognoscitiu
  6. Judicis i proposicions
  7. Objectes, conceptes i paraules
  8. El llenguatge simbòlic
  9. El saber proposicional
  10. La certesa i els seus criteris
  11. La creença
  12. La veritat
  13. Els criteris de veritat
  14. Teories sobre la veritat
  15. Veritat i certesa
  16. Posicions doctrinals sobre els límits del coneixement
  17. La lògica: un instrument
  18. La lògica formal
  19. Els principis lògics
  20. La lògica informal

Orientacions

El contingut d’aquest Lliurament correspon al tema 2, El coneixement. La part de la filosofia que s’ocupa d’aquesta qüestió és l’epistemologia o teoria del coneixement. Però és la lògica la que ens garanteix que un coneixement s'expressi formalment d'una manera correcta; per això, també dedicarem en aquest tema alguns capítols a aquest instrument que s'ha entès com a art de discórrer correctament. 

És imprescindible estudiar detingudament el contingut del tema 2: El coneixement, que conté tota la informació d’estudi necessària per aprovar i fer les activitats avaluables. 

 

Seqüència de treball

 1. Tema 2. El coneixement  (Els continguts d'aquest tema es troben en el lliurament 2)
  • Llegir i estudiar el tema.
  • Fer el Qüestionari d'avaluació El coneixement. Aquesta  activitat d'avaluació té un pes del 20% sobre la nota global del Lliurament. Nombre d'intents: 1.
 2. Tema 0: La lectura filosòfica i el comentari de text
  • Llegir i estudiar el tema (els continguts estan al Lliurament 1)
  • Fer el Qüestionari d'avaluació Iniciació al comentari de text. Aquesta activitat d'avaluació té un pes del 20% sobre la nota global del Lliurament. Nombre d'intents: 1
  • Fer la Tasca d'avaluació on-line El coneixement. Aquesta activitat d'avaluació té un pes del 60% sobre la nota global del Lliurament. Nombre d'intents: 1
Last modified: Sunday, 9 October 2016, 8:57 PM