Guia d'estudi

Guia d'estudi

Filosofia

Introducció

L’assignatura de Filosofia és una matèria comuna dins dels estudis de Batxillerat i consta d’un sol bloc de temes amb 5 lliuraments.Programació:

Relació dels temes generals de la matèria de cada lliurament:

  • Lliurament 1: El saber filosòfic

  • Lliurament 2: El coneixement

  • Lliurament 3: La filosofia de la natura

  • Lliurament 4: Concepcions filosòfiques sobre l’ésser humà

  • Lliurament 5: Filosofia moral i política

Material didàctic

A l'apartat Recursos trobareu el material d'estudi.

En el Tauler de notícies i orientacions, el professorat donarà indicacions i informacions dels temes.

En el Fòrum Dubtes de la matèria podreu exposar els dubtes. Podrà intervenir per resoldre'ls tant el professorat com l'alumnat.

En cada lliurament trobareu:

  • El pla de treball on s'indiquen els continguts i les activitats que s’han de fer en el lliurament.

  • Els recursos específics del lliurament.

  • Les activitats del lliurament. Les activitats d'avaluació s'han de realitzar dins del termini del lliurament.

Sistema d'avaluació

A l'enllaç següent podreu consultar el sistema d'avaluació: cliqueu aquí
Last modified: Thursday, 12 January 2017, 10:24 AM