Guia d'estudis / Guida allo studio

 

Segona llengua italià II

Guia d'estudi

Introducció

Els alumnes que comencen la matèria Segona llengua italià II (assignatura específica de Batxillerat dividida en semestres, cadascun dels quals té cinc lliuraments), encara que no és obligatori que hagin cursat la materia que precedeix a aquesta (Segona llengua italià I) han de tenir ja un coneixement previ de la llengua (A1), ja que en aquest curs arribarem a tenir un nivell A2+ segons el MERC. El curs està estructurat en cinc lliuraments de treball (Consegne) de 14 hores de treball cadascun.

Objectius generals: 

 • Comprensió oral: expressions i el vocabulari més freqüent sobre temes d’interès personal (per exemple, informació personal i familiar molt bàsica, compres, lloc de residència, ocupació laboral); entendre la idea principal de missatges i avisos curts, clars i senzills.
 • Comprensió lectora: llegir textos molt curts i senzills;  trobar informació específica i previsible en documents escrits senzills i quotidians com ara anuncis, prospectes, menús i horaris, i comprendre cartes personals curtes i senzilles.
 • Expressió oral: utilitzar una sèrie d’expressions i frases per descriure de manera senzilla la pròpia família i altra gent, les pròpies condicions de vida, el propri bagatge educatiu i la pròpia feina actual o última que es va tenir. 
 • Expressió escrita: escriure notes i missatges curts i senzills relatius a necessitats immediates; escriure cartes personals molt senzilles, per exemple, per agrair alguna cosa a algú.

Objectius del curs: 

 • Ciao, che mi racconti di te? Presentarsi, parlare della propria vita quotidiana, della propria formazione e esperienze passate.
 • Quando ero piccolo: parlare dell'infanzia e delle abitudini nel passato. Descrivere dettagliatamente il fisico e il carattere di una persona. Fare confronti tra persone.
 • Andiamo a fare shopping? Descrivere e comprare vestiti. Esprimere gusti e opinioni. Chiedere ed esprimere un parere. Dare un parere. Esprimere desideri.
 • La salute è la prima cosa: Parlare di problemi di salute. Descrivere i sintomi. Dare consigli e indicazioni sulla salute. Parlare del proprio rapporto con lo sport.
 • Casa dolce casa: Descrivere la casa. Esprimere opinioni e giudizi. Esprimere desideri. Esprimere sentimenti e stati d'animo. Esprimere speranza.

Material didàctic 

 • En aquesta matèria utilitzarem només material on-line.

 • Per a les activitats orals: Durant el semestre es proposen activitats orals d'avaluació en què haureu de lliurar gravacions. Per efectuar els enregistraments cal disposar d'un micròfon (sovint ja està incorporat a l'ordinador, si no és així cal que en tingueu un d'extern) o d'algun dispositiu que us permeti fer gravacions (telèfon mòbil, mp3, etc.)

 • En el Taulell d'anuncis el professorat donarà indicacions i informació sobre la matèria.

 • En el Fòrum de la classe podreu exposar els dubtes i podran intervenir per resoldre'ls tant el professorat com l'alumnat.

En cada lliurament trobareu:

 • El Plan de treball on s'indiquen els continguts i les activitats a fer en el lliurament.

 • Els Recursos específics del lliurament

 • Les activitats del lliurament (activitats d'apprendimento e di valutazione). Les activitats d'avaluació s'han de realitzar dins del termini establer en cada lliurament.

Sistema d'avaluació

L'avaluació s'efectua amb les activitats realitzades durant el curs i la prova presencial final. Cliqueu aquí. 

 

Last modified: Thursday, 31 January 2019, 6:34 PM