Skip to main content

Pla de treball / Piano di lavoro L4

Continguts

Lliurament 4

Funcions      

                                      

 • Prenotare una camera d'albergo
 • Descrivere una camera d'albergo
 • Parlare di eventi del passato 
 • Raccontare una vacanza

   Gramàtica 

          i lèxic 


 • Passato prossimo 
 • Uso degli ausiliari "essere" e "avere" per i tempi composti
 • Preposizioni con i mezzi di trasporto
 • Il superlativo assoluto
 • La forma di cortesia (ripasso)
 • Preposizioni e locuzioni preposizionali per localizzare nello spazio
 • Preposizioni articolate
 • Espressioni di tempo con il passato
 • Lessico sulle vacanze
 • Lessico sui mezzi di trasporto
 • Tipi di sistemazioni in vacanza
 • Lessico per descrivere una stanza d'albergo

Seqüència de treball

Abans de fer les activitats que es detallen més avall activitats, haureu d'estudiar els continguts del llibre   Lezione 4 que podeu trobar a l'apartat Risorse / Recursos.

ACTIVITATS D'APRENENTATGE

 1. Fes l'activitat L4AP1 Per esercitarsi
 • La pots practicar tantes vegades com vulguis.
 • És autocorrectiva i per tant no rep correcció per part del professorat.
 • S'ha de completar per accedir a les activitats d'avaluació.

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

No podràs accedir a les activitats d'avaluació si no has fet les activitats d'aprenentatge.

1. Fes l'activitat L4AC1 Comunicazione - Gramatica - Lessico

 • Pes de la nota sobre el global del Lliurament: 30%
 • Nombre d'intents: 2
 • Es tracta d'un qüestionari autocorrectiu amb qualificació immediata.
 • Es puntua sobre 10 i compta la nota més alta dels dos intents.

2. Fes l'activitat L4ACR2 Espressione scritta

 • Pes de la nota sobre el global del Lliurament: 30%
 • Nombre d'intents: 1
 • Es puntua sobre 10.
 • Has de seguir les pautes de l'enunciat i rebràs correcció individualitzada del professor.
 • Es valorarà l'organització correcta dels elements de la frase.

3. Fes l'activitat L4ACR3 Espressione orale

 • Pes de la nota sobre el global del Lliurament: 30%
 • Nombre d'intents: 1
 • Es puntua sobre 10.
 • Has de seguir les pautes de l'enunciat i rebràs correcció individualitzada del professor.
4. Participa al fòrum L4AC4_ Un posto fantastico per andare in vacanza
 • Pes de la nota sobre el global del Lliurament: 10%
 • Nombre d'intents:1
 • Es puntua segons escala (Insuficient, Suficient, Bé, Notable, Excel·lent)

5. Fes les activitats d'ampliació

 • Són activitats opcionals que et permetran aprofundir els teus coneixements de la llengua i la cultura italiana. (no s'avaluen)

Last modified: Wednesday, 6 November 2019, 11:35 AM