Skip to main content

Pla de treball / Piano di lavoro L3

Pla de treball del Lliurament 3

Continguts

Lliurament 3

Funcions      

                                      

 • Parlare della vita quotidiana
 • Descrivere le attività che si fanno nei diversi momenti della giornata
 • Chiedere e dire l'ora   
 • Chiedere e dare indicazioni di tempo
 • Parlare delle faccende domestiche 
 • Fare spesa         

   Gramàtica 

          i lèxic 


 • Uso di "ogni"
 • Preposizioni di moto e di stato con i negozi
 • Uso di "da" come preposizione di luogo
 • I pronomi atoni diretti
 • Il "ne" partitivo
 • Lessico sulla vita quotidiana
 • Lessico sulle faccende domestiche
 • Lessico su negozi, cibi e bevande.
 • Lessico sui contenitori

Seqüència de treball

Abans de fer les activitats que es detallen més avall activitats, haureu d'estudiar els continguts del llibre   Lezione 3 que podeu trobar a l'apartat Risorse / Recursos.

ACTIVITATS D'APRENENTATGE

 1. Fes l'activitat L3AP1 Per esercitarsi
 • La pots practicar tantes vegades com vulguis.
 • És autocorrectiva i per tant no rep correcció per part del professorat.
 • S'ha de completar per accedir a les activitats d'avaluació.

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

No podràs accedir a les activitats d'avaluació si no has fet les activitats d'aprenentatge.

1. Fes l'activitat L3AC1 Comunicazione - Gramatica - Lessico

 • Pes de la nota sobre el global del Lliurament: 55%
 • Nombre d'intents: 2
 • Es tracta d'un qüestionari autocorrectiu amb qualificació immediata.
 • Es puntua sobre 10 i compta la nota més alta dels dos intents.

2. Fes l'activitat L3ACR2 Workshop d'espressione scritta

 • Pes de la nota sobre el global del Lliurament: 40% (35% la tramesa del text i 5% l'avaluació de les trameses dels companys)
 • Nombre d'intents: 1
 • Les dues activitats d'aquest taller es puntuen sobre 10.
 • Has de seguir les instruccions donades per a fer les dues activitats del taller.
3. Participa al fòrum L3AC3_La mia giornata tipo. Gioie e dolori.
 • Pes de la nota sobre el global del Lliurament: 0,5%
 • Nombre d'intents:1
 • Es puntua segons escala (Insuficient, Suficient, Bé, Notable, Excel·lent)

4. Fes les activitats d'ampliació

 • Són activitats opcionals que et permetran aprofundir els teus coneixements de la llengua i la cultura italiana. (no s'avaluen)
Last modified: Tuesday, 22 October 2019, 10:46 AM