Guia d'estudi / Guida allo studio

 

Segona llengua italià I

Guia d'estudi

Introducció

Segona llengua italià I és una matèria especifica de Batxillerat nivell A1  MECRL. El curs està estructurat en cinc lliuraments de treball (Consegne) de 14 hores de treball cadascun.

Hauràs de portar a terme tasques que et permetran desenvolupar les teves capacitats comunicatives en situacions de la vida quotidiana en un entorn de parla italiana.

En acabar la matèria, hauràs de ser capaç de:

 • Comprendre, donar i intercanviar informació personal molt bàsica (identificació, procedència, treball o ocupació, descripció, vida diària, etc.)

 • Expressar i compartir gustos i preferències.

 • Expressar-te per escrit sobre fets que esdevenen en el temps present, fer plans de futur i explicar experiències passades.

 • Començar a utilitzar la llengua oral, produint frases senzilles per parlar d'altres persones, de tu mateix o de fets diversos, mitjançant la lectura de textos assajats i preparats.

 • Utilitzar els recursos web de preparació i correcció de textos orals i escrits.

 • Intervenir en el fòrum de dubtes de manera adequada i activa, si és possible en llengua italiana.

Programació

Relació dels temes generals de la matèria de cada lliurament.

 • Lliurament 1 (Ciao, di dove sei?): Saludar i presentar-se; saber comptar; saber construir frases senzilles completes; parlar de novetats; demanar i donar informació; dirigir-se a algú tractant-lo de vostè; descriure l'aspecte físic i el caràcter.

 • Lliurament 2 (Come passi il tuo tempo libero? ): Descriure la família, parlar del temps lliure, invitar, acceptar i refusar una invitació; demanar l'adreça, expressar la voluntat i la possibilitat.

 • Lliurament 3 (Vita quotidiana): Parlar de les activitats quotidianes; donar i demanar informació sobre la vida diària; anar a comprar.

 • Lliurament 4 (In vacanza): Parlar de vacances; reservar una habitació d'hotel;  descriure un allotjament, explicar fets del passat.

 • Lliurament 5 (Al bar, al ristorante e in città / In futuro): Demanar en un bar o un restaurant; parlar de la teva ciutat; demanar i donar indicacions per anar a un lloc, parlar d'accions futures. 

 

Material didàctic

 

 • En aquesta matèria utilitzarem només material on-line.

 • Per a les activitats orals: Durant el semestre es proposen activitats orals d'avaluació en què haureu de lliurar gravacions. Per efectuar els enregistraments cal disposar d'un micròfon (sovint ja està incorporat a l'ordinador, si no és així cal que en tingueu un d'extern) o d'algun dispositiu que us permeti fer gravacions (telèfon mòbil, mp3, etc.)

 • En el Taulell d'anuncis el professorat donarà indicacions i informació sobre la matèria.

 • En el Fòrum de la classe podreu exposar els dubtes i podran intervenir per resoldre'ls tant el professorat com l'alumnat.

En cada lliurament trobareu:

 • El Plan de treball on s'indiquen els continguts i les activitats a fer en el lliurament.

 • Els Recursos específics del lliurament

 • Les activitats del lliurament (activitats d'apprendimento e di valutazione). Les activitats d'avaluació s'han de realitzar dins del termini establer en cada lliurament.

Sistema d'avaluació

L'avaluació s'efectua amb les activitats realitzades durant el curs i la prova presencial final. Cliqueu aquí. 

 

Last modified: Thursday, 31 January 2019, 6:20 PM