Pla de treball 3r lliurament

Segona llengua Alemany I

Pla de treball del 3r Lliurament

Continguts

 • Parlar de la casa 
 • La declinació de l'objecte directe
 • La posició de les paraules a la frase

Proposta de seqüència de treball

 1. Responeu el qüestionari : "Wie ist deine Wohnung?". Atenció: Si no feu aquesta activitat no podreu fer l'activitat d'avaluació "Mein Haus/Meine Wohnung"
  • Temps estimat: 1h.
 2. Llegiu els documents a Material del 3r lliurament. 
  • Temps estimat: 1h
 3. Llegiu el document que hi ha a Materials d'estudi "Wohnort_wohnen". En aquest document trobareu un llistat d'expressions molt útils per descriure el lloc on viviu.
  • Temps estimat: 1h
 4.  El vocabulari que sigui nou per a vosaltres el podeu afegir al Glossari (L3AP2). En aquest glossari podem confeccionar plegats un llistat de paraules rellevants per a aquest lliurament.
  • Temps estimat: 1h
 5.  Feu els exercicis autocorrectius                 
  • Temps estimat: 1h
 6. Feu les activitats d'avaluació contínua.
  • Temps estimat:3h
  • Pes de la nota sobre el global del Lliurament: La primera i la tercera activitat compten un 30% cadascuna sobre la nota total, i la segona activitat un 40%
Last modified: Monday, 16 September 2019, 9:37 AM