<

2na Llengua Alemany I

Pla de treball del Lliurament 2

Continguts

  • Els determinants
  • Les paraules compostes
  • El génere de les paraules
  • La negació

Orientacions

Abans de fer les activats d'avaluació, es necessari assimilar els conceptes presentats en l'apartat Recursos (material d'estudi) i fer les Activitats d'aprenentatge. Aquestes activitats presenten elements que podeu necessitar per les Activitats d'avaluació. Les Activitats d'aprenentatge han d'estar marcades com a completadesper tal d'accedir a les activitats d'avaluació.

Seqüència de treball

  1. Feu el qüestionari "Die Artikel" (L2AP1). Una vegada hagis fet el qüestionari llegeix l' apartat 1 del Material del 2n Lliurament. Atenció: Si no feu aquesta activitat no podreu fer la segona activitat d'avalaució "Der, die oder das?"
  2. Llegiu la resta de materials i aneu a l'activitat d'aprenentatge "Exercicis autocorrectius", us portarà a una sèrie de links amb exercicis autocorrectius.
  3. Participeu en el Fòrum "Komposita"(L2AP3)
  4. Feu entrades al Wiki "Ikea Katalog" (L2AP4)
  5. Feu les activitats d'avaluació. Us proposo tres activitats d'avaluació. La primera és la participació en un Fòrum explicant quin és el vostre moble preferit. (40%).A  la segona  haureu de fer un qüestionari sobre els determinants i la negació (30%) i a la tercera haureu d'explicar el significat d'unes paraules compostes que us dono (30%).
Last modified: Monday, 16 September 2019, 9:40 AM