Pla de treball

Segona Llengua Alemany 1

Pla de treball del Lliurament 1

Continguts

 • Presentar-se i presentar els altres
 • Les regles de fonètica i l'abecedari
 • La conjugació dels verbs en present
 • Els pronoms personals
 • Pronoms interrogatius
 • Estructura de la frase enunciativa
 • Estructura d'una frase interrogativa

Orientacions

Abans de fer les activats d'avaluació, es necessari assimilar els conceptes presentats en l'apartat Recursos (material d'estudi) i fer les Activitats d'aprenentatge. Aquestes activitats presenten elements que podeu necessitar per les Activitats d'avaluació. Les Activitats d'aprenentatge han d'estar marcades com a completadesper tal d'accedir a les activitats d'avaluació.

Seqüència de treball

 1. Llegiu els apartats 1 i 2 del Material del 1r lliurament i després feu el qüestionari "Phonetik" (L1AP1_Q). Una vegada hàgiu fet el qüestionari, mireu el vídeo "Das Alphabet"
 2. Feu el qüestionari "Die Zahlen"(L1AP2_Q) i després llegiu l'apartat 3 del Material del primer lliurament. Mireu seguidament el vídeo "Die Zahlen"
 3. Feu el qüestionari "Personenangaben"(L1AP3_Q). Una vegada l' hàgiu fet i no abans, llegiu l'apartat 4 "La conjugació dels verbs en present" i 5 "Estructura de les frases en alemany" del Material del 1r lliurament. Atenció: Si no feu aquesta activitat no podreu fer la tercera activitat d'avaluació.
 4. Entreu ara a l'activitat d'aprenentatge "Exercicis", us portarà a una llista d'enllaços amb exercicis autocorrectius.
 5. Feu les activitats d'avaluació. Us proposo quatre activitats d'avaluació. La primera és un exercici de comprensió escrita (25% de la nota del lliurament). La segona és un qüestionari, en el qual haureu de fer un exercici sobre els números (25%), a la tercera haureu d'escriure un petit text sobre vosaltres mateixos (25%) i a la quarta haureu d'envia un arxiu de so pronunciant unes paraules (25%).
Last modified: Thursday, 26 September 2019, 10:36 AM