Guia d'estudi

Segona Llengua Alemany I

Guia d'estudi

Introducció

La matèria Segona Llengua Alemany 1 és una matèria específica. Té 5 lliuraments.

Programació

Relació dels temes generals de la matèria de cada lliurament.

  • Lliurament 1: Wer sind wir? Presentar-se.
  • Lliurament 2: Was ist das? Denominar objectes.
  • Lliurament 3: Wo wohnst du? Parlar de la casa.
  • Lliurament 4: Was machst du? Parlar de les nostres activitats.
  • Lliurament 5: Was isst du? Parlar del que mengem.

Material didàctic

A l'apartat Recursos trobareu el material d'estudi.

En aquesta matèria utilitzarem sobretot els apunts de professor que trobareu en format llibre de moodle a l'apartat Material d'Estudi.

En el Tauler de notícies i orientacions el professorat donarà indicacions i informacions del bloc.

En el Fòrum Dubtes de la matèria podreu exposar els dubtes del bloc. Podran intervenir per resoldre'ls tant el professorat com l'alumnat.

En cada lliurament trobareu:

  • El Pla de treball on s'indiquen els continguts i les activitats a fer en el lliurament.
  • Els Recursos específics del lliurament.
  • Les activitats del lliurament. Les activitats d'avaluació s'han de realitzar dins del termini del lliurament.

Sistema d'avaluació

A l'enllaç següent podreu consultar el sistema d'avaluació: cliqueu aquí

 

Last modified: Tuesday, 6 September 2016, 11:33 AM