L3AC1_Aterratge lunar i Sistema Solar

Farem un passeig per 3 situacions relacionades amb la gravitació. Heu de seguir les indicacions que explica en cada cas i penjar 3 imatges com a un nou missatge en el fòrum que demostrin que heu realitzat les activitats.

Situació 1

Pots aterrar el mòdul lunar de forma segura, just abans de què el combustible s'esgoti, tal i com Neil Amstrong ho va fer en 1969? Aquesta versió d'un clàssic dels videojocs simula amb precisió el moviment real de la nou lunar amb la massa correcta, l'empenta, el consum de combustible i la gravetat lunar. El veritable mòdul de descens lunar és molt més complicat de controlar.

Repte: Heu d'enviar una captura de pantalla on es vegi que el mòdul lunar ha aterrat amb una velocitat més petita de 2 m/s.

http://phet.colorado.edu/sims/lunar-lander/lunar-lander_es.html

Situació 2

Mira el següent vídeo on explica les trajectòries de les sondes espacials no tripulades Voyager 1 i 2:

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=43485

En la següent animació pots simular el llançament d'una sonda espacial cap a Júpiter.

http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/flashlets/Slingshot.htm

http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/flashlets/Slingshot.htm

Repte: Fer que la sonda espacial passi al costat de Júpiter i continuï el seu moviment amb una altra direcció (envia una captura de pantalla). Si sou molt hàbils podeu fer que la sonda tingui una trajectòria tancada al voltant de Júpiter.

Situació 3

Sabem que les òrbites dels planetes del Sistema Solar al voltant del Sol no són circulars, són una mica el·líptiques. En aquesta simulació podem posar en òrbita un planeta al voltant del Sol. Si l'òrbita és circular durant el moviment, la distància del planeta al Sol i la seva velocitat no variaran.

http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/flashlets/kepler6.htm

http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/flashlets/kepler6.htm

Repte: Enviar una imatge on el planeta segueixi una òrbita circular.

Separate groups: All participants
(There are no discussion topics yet in this forum)