L5AC2_Correcció lingüística

Make forum posts: 1


La participació en aquest fòrum està associada als materials que trobareu en aquest enllaç

Per participar-hi, seleccioneu d'aquest capítol 10 imatges amb errors lingüístics, a sota de cadascuna de les quals haureu d'identificar l'error o errors, reproduir els textos incorrectes, proposar-ne la correcció i argumentar-la.

Aquest fòrum, a diferència dels anteriors és escrit i per tant no cal que adjunteu cap gravació. Trobareu, en la meva primera intervenció al fòrum, dos exemples perquè a partir del model, pugueu fer la vostra aportació correctament.


Reviseu, si us cal,  els subapartats següents dels Materials i recursos

Grups separats: Tots els participants
(Encara no hi ha preguntes en aquest fòrum)