L3AC3_Resum de llenguatges específics

Make forum posts: 1

Per a participar en aquest fòrum heu de preparar una gravació de veu d'una durada aproximada de 3 minuts, però si ho necessiteu podeu fer-la més extensa. Els vídeos de suport i els continguts específics per preparar-la són al capítol 4.5 Varietats i registres > 2.2 Registres lingüístics formals de la secció Materials i recursos.

La gravació ha de tenir tres parts diferenciades i ha de permetre identificar els aprenentatges que hàgiu assolit sobre el resum, els llenguatges específics que pertanyen al registre lingüístic formal i l'argumentació. El text oral l'heu d'estructurar en  tres parts diferenciades i el contingut de la primera condicionarà el de les altres. Tingueu en compte les indicacions dels desplegables següents

  Heu d'explicar:

  • Què és un resum
  • Quines característiques ha de tenir i
  • Com cal elaborar-lo correctament. 
  Per aquesta primera part podeu utilitzar aquest recurs web com a referència El resum pas a pas

   Resumiu oralment un mínim de dos vídeos i un màxim de tres dels  que us hem seleccionat sobre aquests llenguatges específics:

   El llenguatge Informàtic / El llenguatge Jurídic / El llenguatge de la Geografia / El llenguatge del Turisme / El llenguatge de l'Economia / El llenguatge de l'Arquitectura / El llenguatge de Ciències de la Natura / El llenguatge de la Medicina o Terminologia de la Literatura. 

   Els teniu al capítol 4.5 Varietats i registres > 2.2 Registres lingüístics formals de la secció Materials i recursos i també us els reproduïm aquí:


   Introducció 

   Què és la terminologia

   El discurs científic

   L'estil científic

   L'article especialitzat


   El llenguatge informàtic El llenguatge jurídic

   El llenguatge de la Geografia

   El llenguatge del Turisme


    El llenguatge de l'economia

   El llenguatge de les ciències de la natura El llenguatge de la medicina
   El llenguatge de l'arquitectura El llenguatge de la literatura

   El manual científic

   L'article de divulgació científica

   L'article d'especialitat      En aquesta tercera part, a mode de conclusió, heu d'argumentar per què considereu que els resums que heu fet són correctes (o no), i si escau, quines dificultats heu tingut per a fer-los.
     Per a aquesta tercera part podeu utilitzar com a referència, el contingut d'aquest vídeo:

     Grups separats: Tots els participants
     (Encara no hi ha preguntes en aquest fòrum)