L2AP3_Komposita

Komposita

 Les paraules compostes en alemany es poden formar amb les següents combinacions:


Marmor + Tisch = Marmortisch (Nomen + Nomen)
alt + modisch = altmodisch (Adjektiv + Adjektiv)
Staub + saugen = staubsaugen (Nomen + Verb)
treffen + sicher = treffsicher (Verb + Adjektiv) 

L'última paraula és la paraula important i la que determina el génere i el nombre de la paraula composta.

1. Nomen + Nomen 

Podem unir dos sustantius sense cap element d'unió:
Beispiele: Computerspiel, Tischbein, Zimmerpflanze, Angsthase
O amb un element d'unió. Aquest pot ser una -e, -en, -er, -es o -s
Erdbeere + Eis = Erdbeereis, Tagebuch, Krankenhaus, Kindergarten, Jahresbericht, Wirtschaftskrise

 2. Adjektiv + Nomen


Els adjectius quan s'ajunten amb un sustantiu perden la -e de la declinació. 

Beispiele: der rote Wein = der Rotwein; der schnelle Imbiss = der Schnellimbiss

3. Verb + Nomen


Els verbs també perden les seves terminacions quan s'ajunten amb un sustantiu. 

Beispiele: schwimmen + das Bad = das Schwimmbad; essen + der Löffel = der Esslöffel

En aquest fòrum cadascú haurà de posar alguna paraula composta que trobi interessant i explicar per què.

Quan hàgiu fet la vostra aportació podreu veure les aportacions, dels altres. 

 

 

 

 

 

(There are no questions yet in this forum)