Unitats i factors de conversió

Aquí teniu dos recursos que us poden ajudar amb els continguts de

  • Magnituds físiques i unitats
  • Factors de conversió d'unitats físiques