Solucions Física en context

Solucions Física en context

Q34

Quina és l'energia transferida quan un electró s'accelera en una diferència de potencial de 5000 V? Quina seria l'energia transferida en el cas d'un protó? Expresseu els resultats en joules i en electrovolts.

Per a calcular l'energia transferida a l'electró fem:

E subscript e to the power of minus end subscript equals open vertical bar q close vertical bar times increment VE subscript e to the power of minus end subscript equals open vertical bar q close vertical bar times increment V

E subscript e to the power of minus end subscript equals open vertical bar negative 1 comma 67 times 10 to the power of negative 19 end exponent close vertical bar times 5000

box enclose E subscript e to the power of minus end subscript equals 8 times 10 to the power of negative 16 end exponent space J space equals space 5000 space e V end enclose

on dóna positiu ja que hem calculat el valor absolut de l'energia.

I pel protó tindrem el mateix valor per l'energia transferida.

box enclose E subscript p to the power of plus end subscript equals 8 times 10 to the power of negative 16 end exponent space J space equals space 5000 space e V end enclose