La televisió

Televisió

Breu història i cronologia de la televisió.

Les primeres investigacions sobre la transmissió d'imatges corre gairebé en paral·lel als primers resultats de la investigació de la transmissió del so. El procés, però, va ser llarg i no sempre els primers resultats van ser els definitius. Si es va iniciar amb la transmissió d'imatges, la seva evolució l'ha portat a la transmissió de serveis que fins abraçava la xarxa Internet.

Veure món a través de la tele. De l'arribada de l'home a la lluna a l'11-S. Edu3.cat.

Recull de moments impactants en la història de la televisió:A continuació hi ha alguns dels "sets" (cadascuna de les parets que composen un espai) usats en televisió, en ells s'hi pot apreciar la quantitat de mitjans tècnics i humans que es requereixen:

    

  

 

Links d'imatges.