Materials i recursos de Llengua catalana

1. Presentació


Materials i recursos de Llengua catalana és un llibre electrònic que conté tots els materials que necessiteu per a reeixir en aquesta matèria i els podeu fer servir, o no, en funció dels coneixements que tingueu. També teniu a l'abast les eines imprescindibles perquè us comuniqueu amb correcció i eficàcia: diccionaris, correctors, dubtes freqüents i traductors, entre d'altres. 

En aquest curs hem decidit utilitzar exclusivament recursos oberts i gratuïts per la qual cosa no recomanem cap llibre de text. Això no obstant no vol dir que no els pugueu consultar o utilitzar com a guió, però totes les activitats del curs tindran com a referència els materials del curs. Si feu servir un llibre de text, tingueu la precaució de combinar-lo amb els recursos hipertextuals i multimèdia que us oferim. L'organització de cada lliurament, explicitada al pla de treball, connecta les activitats amb els materials. Heu de fer servir aquells que us indico als enunciats de les tasques, dels fòrums i dels qüestionaris i els podeu complementar amb altres als quals també us dono accés.