Material del 2n lliurament

En aquest llibre trobareu les explicacions que necessiteu pel que fa a la gramàtica així com els recursos lingüístics que necessiteu per resoldre les situacions comunicatives del mòdul.

5. Els pronoms personals

Pronoms personals (Personalpronomen)
 
ich jo
du tu
er ell
sie ella
es alló
wir nosaltres
ihr vosaltres
sie ells, elles
Sie vosté, vostès
du i Sie
Hi ha dues maneres d'adreçar-se a algú en alemany. La forma cortès Sie, que podríem traduir com a vostè o vostès, i la informal du, que podríem traduir com tu.
La forma Sie s'acostuma a fer servir entre adults que no es coneixen o que es coneixen poc. En canvi, la forma du es fa servir entre amics, familiars i amb els nens.
Resultat d'imatges de personalpronomen aleman