Material del 2n lliurament

En aquest llibre trobareu les explicacions que necessiteu pel que fa a la gramàtica així com els recursos lingüístics que necessiteu per resoldre les situacions comunicatives del mòdul.

3. Buscar el gènere i el nombre d'una paraula al diccionari

Com trobem el gènere i la forma del plural al diccionari?

En el Diccionari on-line PONS el plural s'especifica de la següent manera:

Mann <-(e)s, Männer> [man, pl: ˈmɛnɐ] SUBST m

Normalment els diccionaris que contenen les formes del plural fan servir aquesta fórmula:

<-(e)s, Männer> o aquesta: <-(e)s, -“er>

El verd correspon a la forma del genitiu i el groc al plural.Tisch, m <-(e)s, -e> la mesa f

La m i la f especifiquen el gènere. Aquesta paraula és masculina en alemany i femenina en castellà.Lampe, f <-, -n> lámpara f