Material del 1r lliurament

En aquest llibre trobareu les explicacions que necessiteu pel que fa a la gramàtica així com els recursos lingüístics que necessiteu per resoldre les situacions comunicatives del mòdul.

2. Regles de pronunciació

Regles de pronunciació

Per tal de facilitar l'aprenentatge d'aquestes regles no us posaré la transcripció fonètica segons l'alfabet fonètic si no que ho transcriuré de la manera que sonaria en català.

1. Els diftongs

En alemany hi ha els següents diftongs:

-"eu" que es pronuncia "oi". P.ex. "Deutsch" es pronunciaria "Doitsch"

-"ei" es pronuncia "ai". P.ex. el verb "arbeiten" (treballar) es pronunciaria "arbaiten"

2. La pronunciació de la B, la V i la W

En català aquestes les consonants b i v sonen igual . en alemany no. La b sona com la b/v en català però la v en alemany es pronuncia "f".
P.ex. la paraula "Vogel" sona "foguel" (Recordeu el so de "ge" que hem comentat abans)

El so de la W es diferencia del so de la B. En el cas de las W no els llavis no s'han de tocar i les dents es posen damunt del llavi inferior. Això és molt important perquè si no no podríem distingir dues paraules com aquestes:

der Wein*:  el vi (vain)

das Bein* : la cama (bain)

*Recordeu com es pronuncia el diftong "ei".

3. Ä, Ö, Ü.

Aquestes tres vocals porten una dièresi. Aquesta dièresi en alemany es diu Umlaut. L "Umlaut" fa que la vocal soni diferent.

ä sona com "e"

ü sona com una "i" però s'ha de posar boca de "u"

ö sona com una "e" però s'ha de posar boca de "o"

4. La "ß"

La beta o "eszet" es pronuncia com una s sorda en català o simplement com una s en castellà.

P.x. l'adjectiu "weiß"*, es pronuncia "vais"

* Recordeu la pronunciació de la w i la del diftong "ei"

5. Vocals llargues i curtes

Les vocals en alemany poden ser llargues o curtes.

Són llargues quan:

-van seguides d'una h. P.ex. Sahne (nata). L'h no sona i s'allarga la "a". Sona com "saane"

-si van seguides d'una "ß". P.ex  Fuß, que es pronunciaria "fuus"

- si són dobles , com Boot (barca)

-"ie" es pronuncia com una i llarga. P.ex agafem el el verb "liegen", que vol dir estar estirat. Aquest verb es pronuncia "liiguen". Fixeu-vos que la síl.laba "ge" en alemany es pronuncia "gue"

Són curtes quan van seguides de doble consonant. Per ex. el verb "essen", que vol dir menjar es pronunciaria com en castellà:  "esen"

 6. La "H"

Al principi de la paraula es pronuncia com una mena de jota suau del castellà.. P.ex. "Haus" sonaria com  "jaus", sent aquesta jota més suau.  A vegades però hi ha "h" que es pronuncien al mig de la paraula. Això passa en paraules compostes . P.ex.Rathaus (ajuntament) que està composta per la paraula Rat i la paraula Haus.

7. El so de "sp" i "st" al principi de la paraula.

En alemany hi ha moltes paraules que comencen amb aquestes lletres. Les persones de parla catalana o castellana tendim a posar-hi una e al davant perquè si no ens costa molt pronunciar-ho.  Hem de pronunciar-ho amb el so "sch", com si demanessim a algú que callés. P.ex. Spanien es pronunciaria "schpanien" i Student es pronunciaria "schtudent".