Material del 2n lliurament

1. El gènere i els articles

En alemany hi ha tres gèneres: masculí, femení i neutre.

Masculí Femení Neutre Plural
Article determinat der die das die
Article indeterminat ein

eine

ein ----

der Tisch: la taula 

die Tasche: la bossa

das Auto: el cotxe

Com veieu els géneres no coincideixen amb el català i tampoc funcviona com l'anglès, en el sentit que el neutre és el determinant dels objectes. Per tant, és molt important que quan estudiem vocabulari, estudiem les paraules amb el seu génere.