Material del 1r lliurament

1. Das Alphabet

Das Deutsche Alphabet
a [aː] a
ä [ɛː] äh també es diu A-Umlaut
b [beː] beh
c [tseː] Ceh / Ce / Cee
d [deː] Deh / Dee / de
e [eː] Eh, Ee, E
f [ɛf] Eff / Ef
g [geː] Geh, Gee, Ge
h [haː] Hah / Ha
i [iː] Ih, I

j [jɔt] Jott a Àustria: [jeː] Jeh, Jee, Je
k [kaː] Kah, Ka
l [ɛl] Ell, El
m [ɛm] Emm, Em

n [ɛn] Enn, En

o [oː] Oh, O
ö [øː] Öh, Ö també es diu O-Umlaut
p [peː] Peh, Pee, Pe
q [kuː] Quh, Qu a Àustria: [kveː] Queh, Quee, Que
r [ɛr] Err, Er
s [ɛs] Ess
ß [ɛstsɛt] Esszett, Eszett, Esszet,
Eszet
també es diu scharfes S [ɛs]
T [teː] Teh, Tee
u [uː] Uh, U

v [fau] Vau

w [ve:] We

x [ics] Ics

y [üpsilon] Ypsilon

z [tset] Zet