L5ACR1'_L'esprint de la Gina

(Aquesta tasca s'ha de fer en línia. Només cal adjuntar al fitxer la gràfica demanada).

Avui la Gina tenia molta pressa i per anar a l’institut ha decidit anar-hi en autobús. Just quan s’acostava a la parada, l’autobús estava a punt d’arrencar i ella ha fet un esprint molt ràpid per agafar-lo.

a) A través de quines vies metabòliques hauran aconseguit l’energia els músculs de la Gina?

Digueu les lletres , els noms i la localització cel·lular dels processos implicats en aquesta curta carrera. Justifiqueu la tria.

No poseu el nom de TOTS els processos. (es penalitzarà)b) A l’institut van fer una pràctica l’altre dia sobre l’ efecte del pH en l’activitat enzimàtica. A la taula teniu els resultats referent a un enzim de la glicòlisi. Representeu-ho en una gràfica i l’adjunteu en pdf al fitxer. 

Assenyaleu el pH òptim d’aquest enzim. Penseu que l'activitat de l'enzim podria arribar a ser 0? Per què?

Descriviu un parell de factors més, a part del pH , que poden afectar l'activitat dels enzims.


c) El producte final de les vies metabòliques que ha utilitzat per fer la correguda és un àcid. Quin efecte (activador o inhibidor) farà aquest àcid en l’activitat d’aquest enzim de la glicòlisi? Justifiqueu la resposta.

d) El procés esmentat anteriorment és una fermentació. De quina fermentació es tracta? Quines aplicacions té? Expliqueu un altre tipus de fermentació que conegueu i algunes aplicacions.

e) Si una cèl·lula no té mitocondris,com per exemple, un glòbul vermell, quin tipus de metabolisme, aerobi o anaerobi, requerirà? Per què? Quines vies en concret de l'esquema de dalt farà servir per obtenir energia? Per què?