L5ACR11_Comentari de text_5A


Llegeix amb atenció els següent text i contesta les preguntes subsegüents.

"Estem instal·lats en el liberalisme, en el triomf de les llibertats individuals per sobre de qualsevol altre valor. No s’ha de lamentar. Que la llibertat com a ideal prioritari hagi triomfat és un progrés. El que cal fer és actuar en conseqüència i aprofitar al màxim les quotes de llibertat que s’han anat guanyant. Ha de ser així perquè a més de liberals pretenem ser demòcrates, i la democràcia precisa d’una acció conjunta, de cooperació, participació i solidaritat. El laissez faire que defineix el liberalisme clàssic és contraproduent si s’aplica indiscriminadament a tots els àmbits del comportament. Respectar la llibertat dels altres implica algunes obligacions que, si s’eludeixen olímpicament, acaben contravenint tant els principis del liberalisme com els de la democràcia. Són les obligacions que obliguen a no confondre la indiferència amb la tolerància, a comprometre’s amb el destí dels altres, en especial, dels menys afortunats. [...] La democràcia precisa ciutadans, és a dir, persones que vulguin col·laborar en la construcció i millora de la vida col·lectiva. Sense ciutadans actius i responsables no hi ha democràcia autèntica.”

“La democràcia, contra una opinió molt estesa, és només en part un sistema per a la representació política de les preferències de la ciutadania a través de persones escollides per ells per a ser governants. És també un àmbit de participació, a través de la qual s’expressa la nostra pertinença a una comunitat moral d’éssers humans lliures. La pertinença s’exerceix mitjançant la preocupació activa mínima per aquells problemes dels altres que no sempre ens concerneixen directament.”

Victòria CAMPS i Salvador GINER, Manual de civisme

  • Fes el resum del text. (4 punts).  Extensió màxima: 4 o 5 línies.
  • Què caracteritza les concepcions liberal i republicana de la democràcia i què les diferencia? (3 punts) Extensió màxima: 4 o 5 línies.
  • El que defensen V. Camps i S. Giner en el text, es pot considerar que s’ajusta a la concepció liberal o republicana de la democràcia? Per què? (3 punts) Extensió màxima: 4 o 5 línies.

(Raona les respostes)