ZL4ACR21_Comentari de text_Savater


Llegeix el text i contesta a les preguntes subsegüents.