ZL4ACR11_Comentari de text_3A

                                                                                                                                                                      


Llegiu amb atenció els següent text i contesteu les preguntes subsegüents.

 

"Encara que la biologia i la cultura acostumen a determinar el nostre raonament, directament o indirecta, i pot semblar que limitin l’exercici de la llibertat individual, hem de reconèixer que els éssers humans tenim realment un cert marge per a tal llibertat, per a desitjar i realitzar accions que poden anar a contrapèl de la biologia i la cultura. Algunes fites humanes sublims provenen del rebuig d’allò que la biologia i la cultura impel·leixen a fer als individus. Aquestes fites són l’afirmació d’un nou nivell d’existència en què hom pot inventar nous artefactes i forjar formes d’existència més justos. Tanmateix, en determinades circumstàncies, sentir-se lliure de les limitacions de la biologia i de la cultura també pot ser un senyal distintiu de la follia, i pot alimentar les idees i les accions dels dements".

Antonio DAMASIO, L’errada de Descartes

  • Fes un resum —entre quaranta i cinquanta paraules— de les idees principals del text. (4 punts)
  • Explica la següent afirmació: "la biologia i la cultura acostumen a determinar el nostre raonament". (2 punts)
  • Explica l'oració següent: Tanmateix, en determinades circumstàncies, sentir-se lliure de les limitacions de la biologia i de la cultura també pot ser un senyal distintiu de la follia, i pot alimentar les idees i les accions dels dements". (2 punts)
  • Què diria Sartre d'aquest text? (2 punts)