L4ACR11_Respostes a partir de textos

1) Llegeix el text següent i indica i justifica a quin tipus de determinisme es refereix.

Déu és qui ordena i produeix tot per la seva voluntat. Aquesta omnipotència no deixa cap lloc al lliure albir. Professar-lo és com injuriar Déu. Però si el lliure albir és il·lusori, d’això se segueix que els mèrits fonamentats en les obres de l’home ho són també perquè no es tracta d’obres lliures. No es podrà alimentar, doncs, la menor esperança de salvació invocant un mèrit qualsevol.


2) Llegeix el text següent de Martha Klein, de Pembroke College, Oxford, i respon les dues preguntes que segueixen:

Ser causalment responsable d’un estat de coses és produir aquest estat directament o indirecta, com, per exemple, quan hom ordena a un altre que ho produeixi. Ser legalment responsable és complir amb els requisits de responsabilitat davant de la llei: els requisits per a tenir una obligació legal o els requisits de solvència davant dels càstigs per a una eventual ofensa particular. El terme "responsabilitat moral" cobreix (a) la possessió d’una obligació moral i (b) l’acompliment dels criteris per a merèixer censura o lloança (càstig o premi) per un acte o omissió moralment significatius.

a) De quantes nocions de responsabilitat parla l’autora?

b) Mira de definir-les breument.