ZL3ACR11_Comentari de text

                                                                                                                                                          


Llegiu amb atenció els següent text i contesteu les preguntes subsegüents.                  

Ser responsable, literalment, és ser capaç de respondre alguna cosa davant d’algú, i voler-ho fer. “Ser capaç” significa haver actuat lliurement, sense coacció. Una persona no ha de respondre del que no ha triat fer o del que fa necessàriament  perquè no pot actuar d’una altra manera. La llibertat i la responsabilitat són inseparables. Són dues característiques essencials de l’ésser humà. L’acció humana, a diferència dels fets que passen a la naturalesa, no s’explica només per causes, sinó també per intencions i per raons. Quan respon d’allò que ha fet, una persona intenta donar raons, és a dir, justificar-se: explicar perquè el seu comportament és just. Però no n’hi ha prou amb tenir aquesta capacitat de resposta derivada d’haver actuat amb llibertat. A més de poder estar en condicions de respondre, cal voler-ho fer. Kant deia que, en aquest món, l’única cosa bona sense excepció era la “bona voluntat”: la voluntat d’obrar bé o de fer el que és degut. Si en el nostre comportament hi falta l’ingredient de la voluntat, de voler, la capacitat de respondre no es fa acte, no es realitza. És com si no existís.

No tan sols s’ha de respondre del que es fa, sinó del que no es fa: de les omissions. És lògic que sigui així si es pensa des de la perspectiva que som éssers que han de construir una vida en comú, una comunitat. El que un o uns quants deixen de fer, repercuteix  i influeix en la vida dels altres.

V. Camps; S. Giner, Manual de civisme

 • Expliqueu breument —entre cinquanta i vuitanta paraules— les idees principals del text i com hi apareixen relacionades.
 • Amb quin tipus de llibertat podeu relacionar "la llibertat" de què parla el text? Raoneu la vostra resposta.

Passos a seguir per a fer el resum:

 • Feu unes quantes lectures atentes del text
 • Com deduir el tema? Fixeu-vos en els substantius que es repeteixen, us orientaran sobre el tema del text.
 • Quines idees s'expressen al voltant d'aquest tema? Apunteu les idees generals
 • Com es relacionen aquestes idees (per cronologia, causa-efecte,...)?
 • Redacteu el resum unes quantes vegades, estructurant les idees del text: eviteu repeticions i divagacions.
 • Escriviu oracions curtes i fixeu-vos que cada frase tingui el seu subjecte.

 

  Tingueu en compte:

 • És important escriure el resum sense copiar expressions del text.
 • Eviteu expressions com “el text diu...”.
 • En un resum no es posen exemples.
 • Fixeu-vos en els connectors que utilitzeu, si són causals, condicionals...i si realment reflecteixen el que  s’ explica al text.
 • No poseu opinions personals ni aporteu informació que no està en el text.