ZL2ACR11_Comentari de text_2A


Llegeix amb atenció els següent text i contestales preguntes subsegüents.

 

"En efecte, l'enlairament cultural és també un enlairament lingüístic. Un ritme de canvi ràpid i acumulatiu de les tradicions implica un avenç en la quantitat d'informació socialment adquirida, emmagatzemada, recuperada i compartida. Resulta impossible celebrar un sense celebrar l'altre.

El llenguatge humà és el mitjà pel qual els records sobreviuen als individus ia les generacions. Però no es tracta d'un palimpsest merament passiu. És també una força instrumental activa en la creació de l'activitat social cada vegada més complexa que l'evolució cultural imposa a la vida quotidiana. La competència lingüística possibilita que es formulin regles per actuar de la manera adequada en situacions llunyanes en l'espai i en el temps. Sense haver vist a la vida a una formiga del gènere Dorilus o un dels seus nius, qualsevol humà normal, no excessivament intel · ligent, a diferència dels ximpanzés més intel · ligents, pot ensenyar a altres com caçar tèrmits. La pràctica seguirà sent necessària (i millorarà sempre els resultats), però la capacitat de formular regles verbals per caçar formigues o tèrmits facilita que individus diferents reprodueixin aquestes activitats a través de les generacions. La vida social dels humans es compon en bona mesura (encara que no exclusivament) de pensaments i conductes coordinats i governats per aquestes regles. Quan les persones inventen noves formes d'activitat social, inventen les regles corresponents per adaptar les noves pràctiques i les emmagatzemen en els seus cervells (a diferència de les instruccions d'innovació biològica, que s'emmagatzemen als gens). Gràcies al ascendent de les conductes verbals governades per regles, els humans superen. fàcilment a les altres espècies pel que fa a la complexitat i diversitat dels seus papers socials i pel que fa a la capacitat per constituir grups cooperatius.

Marvin Harris Nuestra especie

 • Fes el resum del text. (4 punts).  Extensió màxima: 4 o 5 línies.
 • Explica l'enunciat "l'enlairament cultural és també un enlairament lingüístic" (2 punts)  Extensió màxima: 4 o 5 línies.
 • Explica l'expressió Però no es tracta d'un palimpsest merament passiu (2 punts)  Extensió màxima: 2 o 3 línies.
 • El contingut del text amb quin concepte ho relacionaries, amb el d'hominització o amb el d'humanització? Per què? (2 punts)  Extensió màxima: 2 o 3 línies.

Passos a seguir:

 • Fer unes quantes lectures atentes del text
 • Com deduir el tema? Fixa't en els substantius que es repeteixen, t'orientaran sobre el tema del text.
 • Quines idees s'expressen al voltant d'aquest tema? Apunta les idees generals
 • Com es relacionen aquestes idees (per cronologia, causa-efecte...)?
 • Redacta el resum una quantes vegades embastant les idees del text : evita fer repeticions, divagacions.
 • Escriu oracions curtes i fixa't en què cada oració tingui el seu subjecte.

A tenir en compte:

 • Es important escriure el resum sense copiar expressions del text.
 • Evita expressions com “el text diu...”
 • En un resum no es posen exemples.
 • Fixa't en els connectors que utilitzes, si són causals, condicionals...i si realment reflecteixen el que diu el text.
 • No posis opinions personals ni aportis informació que no està en el text.