L2ACR22_El coneixement


Respon les preguntes següents: 

 1) Defineix breument: "objecte", "concepte" i "paraula", i assenyala com es relacionen [màxim: 150 paraules].

2) Justifica breument i amb paraules teves que el dubte i la certesa relativa es troben entre la ignorància i la certesa absoluta [màxim: 150 paraules].


Passos a seguir:

  • Llegeix atentament el tema.
  • Fixa't bé en el que et demanen en cadascuna de les qüestions. 
  • Mira d'ésser molt concret a l'hora de redactar. 
  • No posis opinions personals ni aportis informació que no està en el tema.