ZL1ACR11_Iniciació al comentari de text


Llegiu amb atenció els següent text i contesteu les preguntes subsegüents. 

"L'home que no posseeixi de ni tan sols un nimi coneixement de la filosofia transita a través de la vida empresonat en els prejudicis derivats del sentit comú, en les creences habituals del seu temps o de la seva pàtria, i en les conviccions que s'han desenvolupat en la seva ment sense la cooperació o consentiment de la seva deliberada raó. Per a tal home el món tendeix a fer-se definitiu, finit, obvi; els objectes comuns no li produeixen dubtes, i les possibilitats estranyes són rebutjades amb desdeny. Tan aviat quan comencem a filosofar, al contrari, trobem, com hem vist en els primers capítols, que inclusivament les coses més comunes ens porten als problemes dels quals només es poden donar respostes incompletes. La filosofia, malgrat no ser capaç de dir-nos amb certitud quina és la resposta correcta als dubtes que planteja, és capaç de suggerir moltes possibilitats que amplien els nostres pensaments i els allibera de la tirania del comuna. Així, mentre que el nostre sentiment de certitud pel que fa al que les coses són es veu disminuït, incrementa de forma important el nostre coneixement del que poden ser; remou aquest dogmatisme una mica arrogant d'aquells que mai han viatjat a la regió del dubte alliberador, i manté viva la nostra capacitat de sorpresa per mitjà de mostrar-nos l'aspecte estrany que les coses familiars tenen.

A part de la seva utilitat per mostrar-nos possibilitats impensadas, la filosofia té el valor —tal vegada el més important i precisament per la grandesa dels objectes que contempla— d'alliberar-nos de les metes estretes i personals que resulta d'aquesta contemplació. La vida de l'home instintiu està tancada en el cercle dels seus interessos privats: família i amistats es poden incloure, però el món exterior no és pres en compte tret que ajudi o destorbi el que estigui dins del cercle dels desitjos instintius. En tal vida hi ha alguna cosa febril i limitada en comparació de la vida filosòfica, que és calma i lliure. El món privat dels interessos instintius és molt reduït, situat enmig d'un món gran i poderós que haurà de, tard o d'hora, reduir a ruïnes el nostre món privat. Tret que puguem ampliar de tal manera els nostres interessos que incloguin la totalitat del món exterior, romandrem com en una guarnició d'una fortalesa assetjada, sabent que l'enemic ens impedeix l'escapatòria i que la rendició final és inevitable. En tal vida no hi ha pau, sinó la lluita constant entre el desig insistent i la impotència de la voluntat. D'una forma o una altra, si volem una vida meravellosa i lliure, hem d'escapar a aquesta presó i a aquesta lluita.

Russell, B. Els problemes de la filosofia. Cap. XV.

Fes un resum —entre vuitanta i cent paraules—de les idees principals del text i com hi apareixen relacionades.

 


Passos a seguir:

 • Fer unes quantes lectures atentes del text
 • Com deduir el tema? Fixa't en els substantius que es repeteixen, t'orientaran sobre el tema del text.
 • Quines idees s'expressen al voltant d'aquest tema? Apunta les idees generals
 • Com es relacionen aquestes idees (per cronologia, causa-efecte...)?
 • Redacta el resum una quantes vegades embastant les idees del text : evita fer repeticions, divagacions.
 • Escriu oracions curtes i fixa't en què cada oració tingui el seu subjecte.

A tenir en compte:

 • Es important escriure el resum sense copiar expressions del text.
 • Evita expressions com “el text diu...”
 • En un resum no es posen exemples.
 • Fixa't en els connectors que utilitzes, si són causals, condicionals...i si realment reflecteixen el que diu el text.
 • No posis opinions personals ni aportis informació que no està en el text.