ZL1ACR11_Iniciació al comentari de text A


Abans de contestar llegeix i estudia els apunts i i mira la rúbrica que tens a continuació on són els criteris de correcció.

Llegeix amb atenció els següent text i contesta les preguntes subsegüents.

«Filosofar és pensar per un mateix, però ningú pot aconseguir-ho veritablement sense recolzar-se en el pensament d’altres, especialment en el dels grans filòsofs del passat. La filosofia no és només una aventura; és també un treball que no pot realitzar-se sense esforç, sense lectures, sense eines. Els primers passos poden ser difícils i desanimen a més d’un. (...)

Què és la filosofia? (...) no és un saber entre els altres: és una reflexió sobre els sabers disponibles. Per això la filosofia no s’aprèn, deia Kant: només podem aprendre a filosofar. Com? Filosofant nosaltres mateixos: preguntant-nos pel nostre propi pensament, pel pensament dels altres, pel món, per la societat, per allò que l’experiència ens ensenya, per allò que ens amaga... El que és desitjable és que durant aquest camí, ensopeguem amb les obres de tal o qual filòsof professional. Si és així, pensarem millor, amb més força, amb més profunditat. Anirem més lluny i més ràpidament. (...) Ningú no pot filosofar per nosaltres. Òbviament la filosofia té els seus especialistes, els seus professionals, els seus ensenyants. Però la filosofia no és fonamentalment una especialitat ni un ofici, ni una disciplina universitària: és una dimensió constitutiva de l’existència humana. Des del moment en que som éssers dotats de vida i de raó, tots nosaltres, inevitablement, ens veiem confrontats amb la tasca d’articular entre si aquestes dues facultats. I certament podem raonar sense filosofar (en les ciències, per exemple) viure sense filosofar (en la ignorància o en la passió, per exemple). Però sense filosofar, no podem en absolut pensar la nostra vida i viure el nostre pensament: la filosofia és precisament això. (...)

Així doncs, hem de filosofar, hem de pensar tant com puguem i el millor que sapiguem. Amb quina finalitat? Per aconseguir una vida més humana, més lúcida, més serena, més raonable, més feliç, més lliure... (...).

Què és la filosofia? Hi ha tantes respostes, o gairebé tantes, com filòsofs. Però això no impedeix que aquestes respostes coincideixin o conflueixin en allò essencial. Per la meva banda, des dels meus anys d’estudiant, sento debilitat per la resposta d’Epicur: “La filosofia és una activitat que, per mitjà de discursos i raonaments, ens procura la vida feliç”. (...) La felicitat és la meta; la filosofia el camí. Bon viatge a tothom!».

«Tota filosofia és una lluita. La seva arma?: La raó. Els seus enemics?: La ignorància, el fanatisme, l’obscurantisme. Els seus aliats?: Les ciències. El seu objecte?: La totalitat a la que l’home pertany. La seva meta?: La saviesa, la felicitat, però sempre en la veritat. No és una tasca senzilla, però millor... perquè als filòsofs els encanten els reptes».

André COMTE-SPONVILLE, Invitació a la filosofia

 • Resumeix breument —entre cinquanta i vuitanta paraules— les idees principals del text i com hi apareixen relacionades.
 • Què vol dir l'autor  amb l'oració: "Tota filosofia és una lluita".  Contra què lluita?
 • Per què diu l'autor que "no és una tasca senzilla"? Raona la resposta
 • Jaspers estaria d'acord amb el que diu Comte-Sponvilee en el text? (Consulta els apunts)

Passos a seguir:

 • Fes unes quantes lectures atentes del text
 • Com deduir el tema? Fixa't en els substantius que es repeteixen, t'orientaran sobre el tema del text.
 • Quines idees s'expressen al voltant d'aquest tema? Apunta les idees generals
 • Com es relacionen aquestes idees (per cronologia, causa-efecte...)?
 • Redacta el resum una quantes vegades embastant les idees del text : evita fer repeticions, divagacions.
 • Escriu oracions curtes i fixa't en què cada oració tingui el seu subjecte.

A tenir en compte:

 • Es important escriure el resum sense copiar expressions del text.
 • Evita expressions com “el text diu...”
 • En un resum no es posen exemples.
 • Fixa't en els connectors que utilitzes, si són causals, condicionals...i si realment reflecteixen el que diu el text.
 • No posis opinions personals ni aportis informació que no està en el text.