L1ACR2_Expressió oral_S1

Opened: Thursday, 26 September 2019, 8:00 AM
Due: Thursday, 10 October 2019, 12:55 AM

Envia un arxiu de so pronunciant i lletrejant les següents paraules:

 • Stadt
 • Spanien
 • Vater
 • Bier
 • Geschichte
 • wohnen
 • Hallo
 • Universität
 • Schreiben
 • fünf
 • Student

Tingues en compte el que has vist als apartats 1 i 2 dels Materials del lliurament i a l'apartat de Recursos i recomanacions