Aquesta categoria inclourà els cursos oferts per l'Isntitut de Granollers als seus alumnes.